Grundläggande utkomststöd till värnpliktiga | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd till värnpliktiga

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få militärunderstöd. Militärunderstödet är i regel den primära förmånen för den som fullgör bevärings- eller civiltjänst.

Militärunderstödets grundunderstöd, bostadsunderstöd och det särskilda understödet täcker den andel som motsvaras av det grundläggande utkomststödets grunddel och en del av övriga grundutgifter. Du får också dagpenning och du har dessutom rätt till bland annat avgiftsfria tjänstgöringsresor och permissionsresor samt gratis hälso- och sjukvård.

Du har inte rätt till det grundläggande utkomststödets grunddel, eftersom du får inkvartering, mat och kläder avgiftsfritt på ditt tjänstgöringsställe. Även under permissioner har du möjlighet att trygga din försörjning på annat sätt (t.ex. genom att stanna kvar på tjänstgöringsstället).

Vid behov kan du i vissa fall få grundläggande utkomststöd för övriga grundutgifter som militärunderstödet inte täcker (t.ex. hemförsäkringspremien).

Exempel

Jonas bor på hyra i en etta. Han inleder sin militärtjänstgöring i januari och ansöker hos FPA om militärunderstödets bostadsunderstöd för att kunna betala hyran. I bostadsunderstöd beviljas han ett belopp som motsvarar hyran, det vill säga 650 euro/mån.

I mars får Jonas en räkning på 80 euro som gäller hemförsäkringen, men hans pengar och besparingar räcker inte till för att betala den. Jonas ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Han gör sin ansökan och skickar in bilagorna via e-tjänsten.

Jonas beviljas 80 euro i grundläggande utkomststöd så att han kan betala hemförsäkringen. Enligt Jonas önskemål kan FPA betala in summan antingen på hans eget konto eller direkt till försäkringsbolaget.

Läs mer