Dyra läkemedel

Om det av ett läkemedel som finns på marknaden finns en förpackning som kostar mer än 1000 euro talar man om ett dyrt läkemedel. Definitionen av ett dyrt läkemedel baserar sig på sjukförsäkringslagen. När det gäller dyra läkemedel kan du på en och samma gång ta ut och få ersättning för en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling.

Exempel på ett dyrt läkemedel

Ett preparat i en förpackning med 30 tabletter kostar 800 euro och en förpackning med 100 tabletter 2 500 euro. Båda förpackningarna räknas som dyra läkemedel. 

 

Undantagslov om det är oskäligt svårt för en kund att besöka ett apotek med en månads mellanrum

Du kan kontakta oss om du upplever det som särskilt besvärligt att besöka ett apotek med en månads mellanrum. Efter att du har kontaktat oss reder vi ut om du kunde få ett undantagslov. Med undantagslovet kan du köpa läkemedel för högst 3 månader.

Lovet kan gälla för ett läkemedelsköp eller för en längre tid. Ett längre tillstånd beviljas i regel för den tid receptet är i kraft.

Så här anhåller du om undantagslov för att köpa ett dyrt läkemedel för mer än en månad

Om du använder ett dyrt läkemedel och det är oskäligt svårt för dig att besöka ett apotek med en månads mellanrum:

  1. Kontakta FPA eller skicka ett meddelande i MittFPA.
  2. Ange varför du behöver ett undantagslov för att köpa ett dyrt läkemedel för mer än 1 månad. Observera att vi beaktar din situation som helhet då vi tar ställning till om lov kan beviljas. Lov beviljas inte enbart utifrån en svår sjukdom eller resekostnader eller endast för att det är långt till apoteket.  
  3. Du får ett brev från FPA när ärendet har behandlats. Om du beviljas undantagslov, ska du visa upp brevet på apoteket när du köper det dyra läkemedlet. Apoteken får inte ännu den här uppgiften elektroniskt från FPA.