Anvisningar och IT-stöd

E-tjänsten innehåller anvisningar, som gör det lättare för dig att använda tjänsten.

Tekniska problem

Om det uppstår problem kontrollera att

 • e-tjänsten fungerar med navigeringen på vänster sida eller i vissa fall med knappar.Undvik dock att gå bakåt till föregående webbsida med "Tillbaka"-knappen"
 • du skriver ut i vågrätt format, så att du får med all information
 • du har följande inställningar i webbläsaren
 1. stöder JavaScript
 2. stöder SSL-kryptering
 3. godkänner användningen av cookies
 • Har du frågor om e-tjänsten och behöver råd gällande förmånen kan du ringa till ett servicenummer. Du kan också ställa frågor med e-blanketten Frågor och respons.
 • För att kunna erbjuda en fungerande tjänst med tillräcklig säkerhet förutsätts att webbläsarprogrammet utnyttjar en SSL-förbindelse.
 • Ifall det uppstår problem när du är inne på FPA:s e-tjänster kan du kontakta vår tekniska kundsupport tekninentuki@kela.fi. Ibland förorsakar brandväggar, gamla versioner av webbläsare och gamla operativsystem problem. FPA:s tekniska kundsupport svarar inte på frågor om förmåner.
 • Varje vecka på natten till söndag mellan kl. 02.30–04.00 är e-tjänsten ur bruk på grund av service.
 • FPA ansvarar inte för störningar i datatrafiken eller för webbplatsens tillgänglighet. Det kan uppkomma oförutsedda avbrott i e-tjänsten.