Visste du...

att när du gör din ansökan via vår e-tjänst kan du skicka bilagorna som bilder direkt från mobilen.

Vilka ärenden kan du sköta via nätet?

Via FPA:s e-tjänst kan du sköta nästan alla ärenden som på våra serviceställen och via telefonservicen. I e-tjänsten kan du

E-tjänsten

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder eller mobil ID.

Logga in på e-tjänsten
  • söka FPA-förmåner
  • skicka in bilagor som behövs till ansökan, efter att du har skannat eller fotograferat dem
  • meddela förändringar och begära att stöd dras in
  • ändra kontonummer
  • kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får och vilken utbetalningsdagen är
  • skicka meddelande som berör dina förmåner

Vilka förmåner kan du söka via nätet? Kolla lista!

Varför lönar det sig att använda e-tjänsten?

Det är snabbt

När du gör din ansökan och skickar bilagorna via nätet, går det fortare att handlägga din ansökan och du får stödet snabbare. Det är förvånansvärt enkelt att använda tjänsten.

Det är flexibelt

Du kan använda FPA:s e-tjänst var som helst och när som helst. Du sköter dina ärenden just då, när det passar dig bäst.

Det är smidigt

Via e-tjänsten kan du också skicka alla bilagor. Du behöver bara fotografera dem och skicka dem direkt från mobilen.

Läs mera