Indrivningscentret

Indrivningscentret betjänar kunderna i följande typer av ärenden:

  • indrivning av förmåner
  • indrivning av underhållsbidragsskuld
  • indrivning av borgensansvarsskuld för studielån
  • indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Indrivningscentret handlägger också ansökningar om befrielse från underhållsbidragsskuld och ansökningar om befrielse från borgensansvarsskuld för studielån.

Kontakta indrivningscentret, om du fått ett brev därifrån eller då du vill avtala om en avbetalningsplan eller om du vill fråga mer om indrivning eller betalningsbefrielse.

Servicenummer

Mån–fre kl. 9–16 020 634 4940 (privatpersoner)

Mån–fre kl. 9–16 020 634 4942 (myndigheter och samarbetspartner)

E-tjänsten

Du kan använda FPA:s e-tjänst, om du vill skicka meddelanden, förslag till avbetalningsplan eller dokument i anknytning till ett indrivningsärende till indrivningscentret. Meddelandena handläggs vid indrivningscentret och du får ett svar via e-tjänsten.

Du kan kontrollera vilket belopp som återkrävs, förfallodagen och betalningsuppgifterna i e-tjänsten: www.fpa.fi/etjanst > Återkrav

Du kan också föreslå avbetalning för återkravet:
www.fpa.fi/etjanst > Ansökningar och ändringsmeddelanden > Betalningsplan vid återkrav.

Post och fax

Postadress: FPA:s Indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA
Fax 020 634 1599

E-post

Indrivningscentret erbjuder möjlighet att sköta ärenden per e-post endast för kunder som bor utomlands och för samarbetspartner.

Ytterligare information