Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Den andel som du själv har betalat av dina ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Om de läkemedel som du köpt inte omfattas av ersättningssystemet räknas kostnaderna inte in i årssjälvrisken.

Se hur du närmar dig takbeloppet

Via e-tjänsten kan du följa med hur dina läkemedelsköp beaktas i årssjälvrisken. Välj Sjukvårdsersättningar > Hittills betald självrisk för läkemedel.

Logga in på e-tjänsten

År 2019 är årssjälvrisken 572 euro. Om årssjälvrisken överskrids har du rätt till tilläggsersättning för läkemedel. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel. Du kan köpa en ny sats läkemedel med ersättning först när föregående sats har förbrukats nästan helt då du använt läkemedlet enligt doseringsanvisningen.

I årssjälvrisken inräknas kostnader som du haft för köp av receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken. I årssjälvrisken inräknas däremot inte den eventuella andel av läkemedlets pris som överstiger referenspriset.

Tilläggsersättning

I regel får du tilläggsersättning som direktersättning på apoteket. För det läkemedelsköp som innebär att gränsen för årssjälvrisken passeras måste du ändå ansöka om tilläggsersättning hos FPA.

Med hjälp av uppgifter från apoteken följer FPA hur mycket du har betalat i årssjälvrisk och när du får rätt till tilläggsersättning. När årssjälvrisken har överskridits får du ett brev från FPA med information om detta och om rätten till tilläggsersättning. Med brevet följer en ansökningsblankett för ansökan om tilläggsersättning. Uppgiften om att årssjälvrisken har överskridits uppdateras samtidigt i FPA:s e-tjänst och den finns också på apoteken. I brevet anges inte med hur stort belopp årssjälvrisken har överskridits.

Läs mer