Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Den andel som du själv har betalat av dina ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Om de läkemedel som du köpt inte omfattas av ersättningssystemet räknas kostnaderna inte in i årssjälvrisken.

Se hur du närmar dig takbeloppet

I MittFPA kan du följa med hur dina läkemedelsköp beaktas i årssjälvrisken. Välj Sjukvårdsersättningar > Hittills betald självrisk för läkemedel.

Logga in i MittFPA

År 2022 är årssjälvrisken 592,16 euro. Om årssjälvrisken överskrids har du rätt till tilläggsersättning för läkemedel. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel. Du kan köpa en ny sats läkemedel med ersättning först när föregående sats har förbrukats nästan helt då du använt läkemedlet enligt doseringsanvisningen.

I årssjälvrisken inräknas kostnader som du haft för köp av receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken. I årssjälvrisken inräknas däremot inte den eventuella andel av läkemedlets pris som överstiger referenspriset. . Också den initialsjälvrisk på 50 euro som man ska betala i sin helhet räknas in i årssjälvrisken.

 I årssjälvrisken inräknas också de självriskbelopp som en arbetsplatskassa betalat eller som täckts med en frivillig försäkring eller med utkomststöd från FPA eller kommunen. I årssjälvrisken inräknas emellertid inte läkemedel som fås gratis på apotek, t.ex. på grund av trafikskada eller olycksfall i arbetet. 

Tilläggsersättning redan på apoteket

År 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro. Information om att årssjälvrisken för läkemedel är betald överförs omedelbart från FPA till apoteken. Du behöver inte söka tilläggsersättning hos FPA för det inköp som gör att takbeloppet för läkemedelskostnader överskrids.

Läs mer