Så här ansöker du om partiell sjukdagpenning

Sök partiell sjukdagpenning enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
  1. Ansök om partiell sjukdagpenning via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den via e-tjänsten. Bifoga:
    • B-läkarutlåtande skrivet av en företagsläkare eller av en läkare som är väl insatt i arbetsförhållandena.
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om sjukdagpenning (SV 8r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

Om du har ett anställningsförhållande ska du komma överens om arbetsarrangemangen med din arbetsgivare. Arbetsgivaren skickar uppgifterna om deltidsarbetet via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blanketten Meddelande – Partiell sjukdagpenning (SV 28r). Om du har flera deltidsarbeten ska du komma överens om arbetsarrangemangen med alla dina arbetsgivare, så att de alla kan skicka in det avtal om deltidsarbete som ni gjort upp. Lämna in läkarutlåtande B till FPA så fort som möjligt efter att du har kommit överens om arrangemangen kring deltidsarbetet. Om du förkortar din arbetstid samtidigt i flera deltidsarbeten ska läkaren bedöma din arbetsförmåga och dina förutsättningar för deltidsarbete beträffande alla dina anställningsförhållanden.

Om du är företagare ska du utöver läkarutlåtandet lämna in uppgifter om arbetsarrangemangen. Du kan göra det via e-tjänsten genom att välja Ansökningar och ändringsmeddelanden > Sjukdagpenningar > Meddelande som gäller ansökan > Meddelande om deltidsarbete med tanke på partiell sjukdagpenning. Alternativt kan du fylla i och skicka in blanketten Meddelande – Partiell sjukdagpenning (SV 28r).

Ansökningstid

Sök partiell sjukdagpenning genast då du kommit överens med din arbetsgivare om att börja arbeta deltid. Du måste ansöka senast två månader från den dag från vilken du vill börja få partiell sjukdagpenning.

Läs mer