Så här ansöker du om partiell sjukdagpenning

  1. Ansök om partiell sjukdagpenning i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagan och skicka in den i MittFPA. Bifoga:
    • B-läkarutlåtande skrivet av en företagsläkare eller av en läkare som är väl insatt i arbetsförhållandena.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten om sjukdagpenning SV 8r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Sök partiell sjukdagpenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan

Om du har ett anställningsförhållande ska du komma överens om arbetsarrangemangen med din arbetsgivare. Arbetsgivaren skickar uppgifterna om deltidsarbetet via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blanketten Meddelande – Partiell sjukdagpenning SV 28r (pdf). Om du har flera deltidsarbeten ska du komma överens om arbetsarrangemangen med alla dina arbetsgivare, så att de alla kan skicka in det avtal om deltidsarbete som ni gjort upp. Lämna in läkarutlåtande B till FPA så fort som möjligt efter att du har kommit överens om arrangemangen kring deltidsarbetet. Om du förkortar din arbetstid samtidigt i flera deltidsarbeten ska läkaren bedöma din arbetsförmåga och dina förutsättningar för deltidsarbete beträffande alla dina anställningsförhållanden.

Om du är företagare ska du utöver läkarutlåtandet lämna in uppgifter om arbetsarrangemangen. Du kan göra det via e-tjänsten genom att välja Ansökningar och ändringsmeddelanden > Sjukdagpenningar > Meddelande som gäller ansökan > Meddelande om deltidsarbete med tanke på partiell sjukdagpenning. Alternativt kan du fylla i och skicka in blanketten Meddelande – Partiell sjukdagpenning SV 28r (pdf).

Ansökningstid

Sök partiell sjukdagpenning genast då du kommit överens med din arbetsgivare om att börja arbeta deltid. Du måste ansöka senast två månader från den dag från vilken du vill börja få partiell sjukdagpenning.

Läs mer