För vem | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få partiell sjukdagpenning? 

Du kan få partiell sjukdagpenning om du är 16–67 år och du har varit anställd eller alternativt varit företagare på heltid när arbetsoförmågan började.

Arbetstagare

För att kunna få partiell sjukdagpenning måste du arbeta heltid. Med heltidsarbete avses i regel förvärvsarbete där arbetstagarens ordinarie arbetstid är minst 30 timmar per vecka. Arbetstiden kan vara kortare än detta, om arbetstiden motsvarar arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen i fråga.

Kom överens med din arbetsgivare om en minskning på 40–60 procent av din tidigare arbetstid. Avtala också om din lön för tiden med deltidsarbete.

Dina arbetsuppgifter under deltidsarbetet kan vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt din arbetsförmåga. Arbetstidsminskningen kan ske dagligen eller per vecka och den ska grunda sig på en rekommendation av den behandlande läkaren.

Om du har en bisyssla utöver ditt heltidsarbete kan du få rätt till partiell sjukdagpenning även om du fortsätter med din bisyssla utan att ändra arbetstiden. I sådana fall bestäms den partiella sjukdagpenningen enligt årsinkomsten per arbete. Det innebär att man beaktar endast löneinkomst eller FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst från det heltidsarbete som du har blivit arbetsoförmögen till.

Din företagsläkare eller en annan läkare som känner till dina arbetsförhållanden skriver antingen ett läkarintyg A eller ett läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning. Med ett A-intyg kan partiell sjukdagpenning i regel beviljas för högst 60 dagar. Därefter behövs det mer omfattande utlåtandet B.

Läkaren bedömer din arbetsförmåga och dina förutsättningar för att återgå till arbetet på deltid. Deltidsarbetet får inte äventyra din hälsa eller ditt tillfrisknande. 

Flera deltidsarbeten

Om du samtidigt har två eller flera anställningsförhållanden ska den sammanlagda arbetstiden vara minst 30 timmar per vecka.

Kom överens med dina arbetsgivare om en minskning av din arbetstid och om den lön som du får för deltidsarbetet. Du kan komma överens om att minska arbetstiden antingen i ett eller i flera av dina anställningsförhållanden så att din sammanlagda arbetstid minskar med 40–60 procent från vad den var tidigare. 

Du ska komma överens om arrangemangen kring din partiella sjukdagpenning med alla dina arbetsgivare, oberoende av på vilket sätt arbetstiden minskas. FPA behöver uppgift om i vilket arbete eller vilka arbeten arbetstiden minskas och om den sammanlagda arbetstiden i alla arbeten.

Som bilaga till ansökan behöver du ett läkarutlåtande B där din arbetsförmåga i alla dina arbeten har bedömts. Situationen kan förutsätta flera utlåtanden. 

Förkortad arbetstid 

Du kan få partiell sjukdagpenning även om din arbetstid redan har förkortats innan din arbetsoförmåga började. Det är möjligt att förkorta arbetstiden tillfälligt till exempel på grund av vårdledighet eller av hälsorelaterade skäl.

Du kan få partiell sjukdagpenning om din arbetstid redan innan du blev arbetsoförmögen har förkortats så att du arbetar 30 timmar eller mer i veckan.

Om din förkortade arbetstid är under 30 timmar i veckan kan du få partiell sjukdagpenning om din ursprungliga arbetstid var

  • minst 30 timmar per vecka
  • minst densamma som för heltidsarbete inom branschen. 

Det är möjligt att minska på arbetstiden antingen så att den minskas från en redan tillfälligt förkortad arbetstid (minst 30 timmar per vecka) eller utifrån den arbetstid som gällde i heltidsarbetet innan dess.

Företagare

Partiell sjukdagpenning kan beviljas för FöPL- eller LFöPL-försäkrade heltidsföretagare.

Företagsläkaren eller en annan läkare som känner till dina arbetsförhållanden bedömer din arbetsförmåga och dina möjligheter att arbeta på deltid utan att du riskerar din hälsa eller ditt tillfrisknande.

Planera tillsammans med läkaren vilka uppgifter som du kan låta bli att utföra och vilka du kan utföra så att din arbetsmängd minskar med 40–60 procent från vad den var tidigare. 

Du kan lägga fram planen för att minska arbetsmängden t.ex. på ansökningsblanketten. Planen för deltidsarbete ska gälla en oavbruten period på minst 12 vardagar.

Om du har en bisyssla utöver din företagarverksamhet på heltid ska du minska arbetstiden för företagarverksamheten på det sätt som beskrivs ovan. Du kan dock fortsätta med din bisyssla.

Senast ändrad 1.8.2023