Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Arbetsavtal som berör deltidsarbete kan ändras under deltidsarbetets gång om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det. Om inte ens arbete på deltid är möjligt på grund av din sjukdom har du rätt till sjukdagpenning. Ta också kontakt med företagshälsovården för att utreda rehabiliteringsmöjligheterna.

Meddela FPA om

  • deltidsarbetet avbryts helt innan avtalet om deltidsarbete upphör
  • avtalet om deltidsarbete upphör på grund av ett tillfälligt avbrott
  • avtalet om deltidsarbete annars ändras eller avbryts (t.ex. förändringar i arbetstiden, sättet att minska på arbetet eller avtalets giltighetstid, om du själv eller ditt barn insjuknar, semester, om anställningen upphör)
    • i dessa fall kan du ha möjlighet att få sjukdagpenning om du fortfarande är arbetsoförmögen

  • du får ersättning från utlandet under dagpenningperioden
  • FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten förändras och förändringen gäller dagpenningperioden eller tiden omedelbart före den och FöPL-/LFöPL-arbetsinkomsten har inverkat på dagpenningen
  • du börjar annan rehabilitering än den som ordnas av FPA

Vanliga frågor

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2023