Så här ansöker du om partiell sjukdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om partiell sjukdagpenning

Sök partiell sjukdagpenning i MittFPA

Till ansökan
  1. Ansök om partiell sjukdagpenning i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Till din ansökan ska du bifoga
    • läkarintyg A eller läkarutlåtande B skrivet av en företagsläkare eller av en läkare som är väl insatt i arbetsförhållandena. 
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r (pdf). För ansökan om partiell sjukdagpenning används samma blankett som för ansökan om sjukdagpenning. Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du har ett anställningsförhållande ska du komma överens om arbetsarrangemangen med din arbetsgivare. Kom också överens om vem som lämnar in uppgifterna om deltidsarbetet till FPA (Arbetsgivare).

Om du har flera deltidsarbeten ska du komma överens om arbetsarrangemangen med alla dina arbetsgivare, så att de alla kan skicka in det avtal om deltidsarbete som ni gjort upp. Lämna in läkarutlåtande B till FPA så fort som möjligt efter att du har kommit överens om arrangemangen kring deltidsarbetet. Om du förkortar din arbetstid samtidigt i flera deltidsarbeten ska läkaren bedöma din arbetsförmåga och dina förutsättningar för deltidsarbete beträffande alla dina anställningsförhållanden.

Om du är företagare ska du utöver läkarutlåtandet lämna in en ansökan om sjukdagpenning i MittFPA eller på blanketten Ansökan - Sjukdagpenningar SV 8r (pdf). För ansökan om partiell sjukdagpenning används samma blankett som för ansökan om sjukdagpenning. På ansökan ska man fylla i de uppgifter som behövs och som gäller en företagares arbetsarrangemang under tiden med deltidsarbete.  

Ansökningstid

Sök partiell sjukdagpenning genast då du kommit överens med din arbetsgivare om att börja arbeta deltid. Du måste ansöka senast två månader från den dag från vilken du vill börja få partiell sjukdagpenning.

Läs mer

Senast ändrad 30.1.2024