Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning

Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen.

Om arbetsgivaren betalar ut lön för heltidsarbete under perioden av deltidsarbete betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. I annat fall betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetstagaren själv.

Också när en person med två eller flera deltidsarbeten minskar sin arbetstid betalas den partiella sjukdagpenningen direkt till arbetstagaren.

Den partiella sjukdagpenningen är skattepliktig inkomst. Skatteprocenten för den partiella sjukdagpenningen är vanligtvis densamma som skatteprocenten för din lön.

Om din dagpenning är högst 4 euro/dag betalar du ingen skatt på den. Du kan ändra skatteprocenten genom att begära ett ändringsskattekort (skatt.fi) för sociala förmåner. Skatteförvaltningen skickar ändringsskattekortet direkt till FPA på din begäran.

FPA meddelar uppgift om utbetald dagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

 

Senast ändrad 22.4.2021