Läkarintyg D för specialvårdspenning

Kunden behöver läkarintyg D (SV 10r) som bilaga vid ansökan om specialvårdspenning hos FPA.

Specialvårdspenning är en ersättning för inkomstbortfall. Den betalas i en situation där en förälder eller vårdnadshavare inte kan arbeta, eftersom han eller hon måste delta i vården eller rehabiliteringen av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utlåtandet skrivs av barnets behandlande läkare.

Läs mer om specialvårdspenning (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort intyg är till patientens fördel

Ett läkarintyg som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Svåra sjukdomar

FPA betalar specialvårdspenning på grund av ett barns svåra sjukdom för den tid då barnet vårdas hemma samt vid sjukhus- och poliklinikvård av ett barn i åldern 7–15 år om barnets svåra sjukdom är i ett snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede.

Som svåra sjukdomar betraktas

  • leukemier eller andra maligna tumörer
  • svåra hjärtfel, svåra olycksfalls- och brännskador
  • svårbalanserad diabetes och inledningsskedet av diabetesbehandling
  • svåra psykiska störningar
  • svår utvecklingsskada
  • svår bronkialastma
  • svår ledgångsreumatism
  • någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de sjukdomar som nämns ovan.

Så här skriver du intyget

Då maximitiden överskrids (tilläggsdagar)

FPA kan betala specialvårdspenning under en längre tid än maximitiden om det finns ett särskilt medicinskt skäl till det. Specialvårdspenning betalas för poliklinik- eller sjukhusvård eller rehabilitering på grund av en och samma sjukdom för högst 60 vardagar. För att tilläggsdagar ska kunna beviljas måste läkaren motivera varför vården i anslutning till sjukdomen eller ett oväntat förvärrande av sjukdomen förutsätter att en förälder fortfarande är ständigt närvarande.

Så här skriver du ett läkarintyg D då maximitiden för specialvårdspenning har överskridits.

Så här skriver du ett läkarintyg D då maximitiden för specialvårdspenning har överskridits.

Hur läkarintyg D skickas till FPA

Skicka D-intyget elektroniskt via Kanta-tjänsterna till FPA, om det är möjligt. Utlåtandet kan läsas på Mina Kanta-sidor. Läs mer om hur man skickar intyg och utlåtanden elektroniskt (kanta.fi).

Om elektroniska tjänster inte används, ska du komma överens med vårdnadshavaren om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge barnets vårdnadshavare en kopia av D-intyget.