Läkarutlåtande B för andra ändamål

Beakta följande om du skriver ett läkarutlåtande B för något annat ändamål:

  1. Skriv in ändamålet i fältet för fritt formulerad text.
  2. Fyll i bara de punkter som är nödvändiga med tanke på ändamålet.
    • Sådana punkter är i regel ”Sjukdomar” och ”Anamnes” i tillämpliga delar samt ”Underskrift”. Hoppa över onödiga punkter.
  3. Kontrollera tillsammans med patienten att det färdiga utlåtandet når rätt mottagare.