Så här hänvisar du till rehabilitering

 1. Diskutera situationen och önskemål med patienten.
  • Vad vill patienten få hjälp och stöd med?
  • Behöver patienten metoder för att hålla sjukdomen under kontroll, stöd i arbetslivet eller för studier eller hjälp med att få ett arbete eller en studieplats?
  • Vilka är patientens egna önskemål och resurser?
  • Är patienten intresserad av rehabilitering? Hur kan patienten ha nytta av rehabilitering?
  • Hurdana förväntningar har patienten i fråga om rehabiliteringen?
  • Är det här rätt tidpunkt för rehabilitering?
  • Vill patienten delta i individuell rehabilitering eller grupprehabilitering?
  • Återkom till frågan senare om saken inte genast väcker intresse.
 2. Informera om FPA:s rehabiliteringsalternativ. FPA erbjuder mångsidig rehabilitering i olika livssituationer.
  • Rehabilitering som ordnas av FPA är i regel avgiftsfri. För rehabiliterande psykoterapi måste man betala en självriskandel för varje besök.
  • Berätta för patienten att det är möjligt att ansöka om rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. Kontrollera också om en patient i åldern 16–19 år har möjlighet att få rehabiliteringspenning för unga. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.
  • FPA ordnar rehabilitering även som en del av olika utvecklingsprojekt. Läs mer om rehabilitering som ordnas i form av olika utvecklingsprojekt.
  • Förutom av FPA ordnas rehabilitering också bl.a. av arbetspensionsanstalterna, olika organisationer och kommunerna. På vissa villkor kan man också få rehabiliteringspenning för rehabilitering som ordnas av dessa aktörer.
 3. När behöver patienten ett läkarutlåtande
  • Ett läkarutlåtande B eller en rehabiliteringsplan behövs som bilaga till ansökan om du rekommenderar rehabilitering som ordnas av FPA på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Av utlåtandet ska framgå följande:
   • sjukdom (diagnos inklusive ICD -10-koden) eller sjukdomar som orsakar nedsatt funktionsförmåga; sjukdomens eller funktionsnedsättningens nuvarande status
   • patientens arbets- eller utbildningssituation eller livssituation i övrigt
   • hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar arbets- eller studieförmågan eller förmågan att klara av vardagen
   • vilka undersökningar, hurdan behandling och rehabilitering patienten genomgått tidigare
   • varför det är aktuellt med rehabilitering nu
   • hur rehabiliteringen skulle främja arbets- och funktionsförmågan
   • huruvida patienten är intresserad av och beredd att förbinda sig till rehabiliteringen.
  • Så här skriver du ett läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan för rehabilitering.
  • Inget läkarutlåtande behövs om du hänvisar en ung i åldern 16–29 år till yrkesinriktad rehabilitering på grund av problem som hänför sig till livssituationen. Uppmana den unga att boka tid till en intervju via FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
 4. Uppmana patienten att ansöka om rehabilitering.
  • När patienten har fått läkarutlåtandet ska han eller hon själv ansöka om rehabilitering hos FPA. Rehabilitering som ordnas av FPA söks med en ansökningsblankett som skickas per post till FPA. Läs mer:  Ansök om rehabilitering (Privatpersoner)
  • Unga ansöker om yrkesinriktad rehabilitering genom att boka tid till en rehabiliteringsintervju via servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
  • Patienten får närmare information om rehabilitering som ordnas av FPA på www.fpa.fi/rehabilitering och genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
  • Informera om hur ärendet framskrider
  • Kunden får ett beslut om rehabiliteringen från FPA. Som bilaga till ett positivt beslut medföljer ett brev där det berättas närmare om rehabiliteringen och hur man kan förbereda sig för den. Beslutet skickas för kännedom till serviceproducenten och den enhet som ansvarar för vården. Dessutom får serviceproducenten ansökningshandlingarna (ansökan och läkarintyg) för kännedom.
  • Innan rehabiliteringen börjar kontaktar serviceproducenten kunden per brev eller per telefon för att informera om hur rehabiliteringen genomförs.
  • Kunden får ett deltagarintyg av serviceproducenten. Intyget behövs som bilaga till en eventuell ansökan om rehabiliteringspenning eller reseersättning.
  • När rehabiliteringen genomförts får kunden en rehabiliteringsrapport av serviceproducenten, dvs. en skriftlig redogörelse för hur rehabiliteringen genomfördes. Med kundens tillstånd skickas den också till den vårdande enheten.
 5. Åtgärder efter rehabiliteringen
  • Kom överens med patienten om hur samarbetet och uppföljningen fortsätter.
  • Berätta vem han eller hon vid behov kan kontakta och på vilket sätt.