Förteckningar över taxor gällande sjukvårdsersättningar

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor gällande sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Ersättningen uppgår högst till det belopp som anges i taxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor, ersätter FPA beloppet av arvodet.

Så här använder du förteckningen över taxor

  1. Öppna pdf-filen via länken nedan.
  2. Du kan bläddra i pdf-filen genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen.
  3. Du kan också använda knapparna Ctrl + F och söka i pdf:en med ord.

Förteckningar över taxor gällande sjukvårdsersättningar

Om du behöver uppgifter ur förteckningen över taxor i tillgänglighetsanpassad form kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilka uppgifter du behöver.

Ersättningar för tandvård

Läs mer om ersättningarna för tandvård.

Föregående års förteckningar över taxor

Om du behöver förteckningar över taxor för föregående år, kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilket års förteckning över taxor du behöver.

 

Kopiera ersättningstaxorna till din arbetsstation i ASCII-format

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera ersättningstaxorna för sjukvård till sig som en fil i ASCII-format. Det kan man göra genom att använda den fil med taxor som är i ASCII-format. I filen med taxor i ASCII-format ingår bara de åtgärder som omfattas av direktersättningsförfarandet.

För tillgång till filen med taxor i ASCII-format krävs det ett användarnamn. Begär ett användarnamn per e-post på adressen sairausvakuutus@kela.fi.

Information vid uppdateringar av taxor

FPA uppdaterar ersättningstaxorna årligen. I samband med det uppdateras eventuella ändringar i giltighetstider och benämningar på åtgärderna. FPA informerar inte separat om enskilda ändringar.