Förordnande om undersökning i samband med förmånsärenden

FPA kan hänvisa en kund till ytterligare undersökningar om ett förmånsärende inte kan avgöras utifrån de läkarutlåtanden som kunden lämnat in eller utifrån andra medicinska utredningar. Undersökningar för bedömning av funktionsförmågan görs när de är nödvändiga för att man ska kunna utreda en sökandes rätt till sjukdagpenning eller till sjukpension från FPA.

Avtalsperioden 2018–2021

FPA använder sig av följande tilläggsundersökningar:

  • Undersökning för bedömning av funktionsförmågan, utförd av en specialistläkare
  • Multidisciplinär undersökning för bedömning av funktionsförmågan, fokus på mental hälsa
  • Multidisciplinär undersökning för bedömning av funktionsförmågan, fokus på rörelseorganen.

FPA beställer undersökningarna av de serviceproducenter som valts genom ett öppet anbudsförfarande.

Material till serviceproducenter