Behandling av klientuppgifter och dokumentering av klienternas rehabilitering

Serviceproducenten fungerar som en sådan personuppgiftsansvarig som avses i EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter ska serviceproducenten följa EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen och annan lagstiftning om behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter avser exempelvis insamling, förvaring, användning, överföring och utlämnande av personuppgifter.

Klienterna har rätt att hos serviceproducenten och FPA granska rehabiliteringshandlingar som rör dem själva.

 

Inhämtande, utlämnande och överföring av uppgifter

Lagring och användning av uppgifter om klienterna

Dokumentation