Distansrehabilitering

Distansrehabilitering innebär att man utnyttjar distansteknik i rehabiliteringen. Serviceproducenten ordnar distansrehabilitering i enlighet med servicebeskrivningarna samt leder och följer distansrehabiliteringen.

Som serviceproducent ska du gå till väga så att

  • du i samråd med klienten bedömer om distansrehabilitering lämpar sig för honom eller henne
  • klienten upplever att distansrehabiliteringen fungerar för honom eller henne och att den främjar rehabiliteringen
  • klienten kan lita på personalens kompetens och på att datasäkerheten sköts på det sätt som anges i servicebeskrivningen
  • klienten får den handledning och det stöd som han eller hon behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.