Om du insjuknar i Finland

Om din hemkommun är i Finland får du all nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar samma klientavgift för vården som de som är bosatta i kommunen. Även om du inte har hemkommun i Finland kan du ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland till priset av en klientavgift.

Ersättningar för vård som getts i Finland

FPA ersätter inte vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Ersättning betalas för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Om du är sjukförsäkrad i Finland får du direktersättning när du visar upp FPA-kortet för serviceproducenten. Om serviceproducenten inte har ett avtal om direktersättning med FPA eller om du av någon annan orsak betalar kostnaderna själv, kan du söka ersättning i efterhand hos FPA.

Du kan också få ersättning från FPA om du är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Australien. Ersättning betalas för kostnaderna för medicinskt nödvändig sjukvård. Med detta avses vård som inte kan vänta tills du kommit tillbaka hem. Du får också ersättning för kostnaderna för vård i samband med kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Du kan få direktersättning endast för kostnaderna för prehospital akutsjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. För övriga kostnader kan du söka ersättning i efterhand hos FPA.

Så här söker du ersättning för sjukvårdskostnader

Sök ersättning hos FPA

  • för läkemedelsinköp med blankett SV 178r
  • för resekostnader med blankett SV 4r
  • för övriga kostnader med blankett SV 127r

Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalade kostnaderna. Du kan lämna in blanketten till FPA eller skicka den per post. Ersättning för resekostnaderna kan sökas också på nätet om du har finska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Utöver ansökan ska du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskort som ditt hemland beviljat. Om du bor i ett annat nordiskt land och du är sjukförsäkrad där, kan du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskortet, passet eller någon annan identitetshandling. Om du bor i Storbritannien eller Nordirland och du är sjukförsäkrad där, kan du lämna in en kopia av det europeiska sjukvårdskortet eller passet. Om du är bosatt och sjukförsäkrad i Australien, kan du lämna in en kopia av passet.

Information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

På webbplatsen Vårdenhetsval.fi finns information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Informationen är avsedd som hjälp för dig när du reser i Finland och behöver vård vid akut insjuknande. Du har också nytta av informationen om du vill resa till Finland för planerad vård.

Läs mer