Så här ansöker du om studielånsavdrag

Om du har avlagt en högskoleexamen i Finland behöver du i allmänhet inte ansöka separat om studielånsavdrag. När du avlagt din högskoleexamen sänder FPA ett beslut om studielånsavdrag till dig före slutet av följande termin.

Exempel

Om du har avlagt en högskoleexamen som berättigar till studielånsavdrag i maj 2017 får du senast i december 2017 ett beslut eller ett beslutsförslag om avdrag.

Om du inte har tagit ut studielån 1.8.2015 eller därefter får du dock inte något beslut. Det är ändå möjligt att du förbrukat din rätt att få studielånsavdrag. Kontrollera dina uppgifter i FPA:s e-tjänst.

Högskoleexamen utomlands

Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det. Det finns ingen bakre gräns för när du ska meddela om examen.

  1. Fyll i och skriv ut blanketten Anmälan om examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r (pdf).
  2. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten. Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Du får beslutet när FPA fått uppgifter från banken om beloppet på ditt studielån.

När ska jag ansöka om studielånsavdrag?

Du ska ansöka om studielånsavdrag om

  • du har omfattats av Ålands landskapsregerings studiestödssystem
  • du har omfattats av studiestödssystemet i något EU- eller EES-land, du är skattskyldig i Finland och du betalar av på studielån som motsvarar finska studielån, eller
  • du anser att du avlagt en högskoleexamen som ger dig rätt till studielånsavdrag, du har studielån och du inte har fått något beslut om studielånsavdrag inom slutet på den termin som följer den termin då du avlade examen.

Sök studielånsavdrag med blanketten för studielånsavdrag OT 20r (pdf).

Om du får ett nekande beslutsförslag

Du får ett nekande beslutsförslag om studietiden varit för lång eller om lånebeloppet är för litet. Om du får ett nekande beslutsförslag kan du inom en viss tid be att ditt ärende behandlas på nytt och till exempel utreda orsakerna till att dina studier fördröjts. När din begäran om ny behandling behandlats får du ett nytt beslut om din rätt till studielånsavdrag. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet  till besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer