Hur bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner inverkar på det grundläggande utkomststödet

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner, eftersom de är primära i förhållande till det grundläggande utkomststödet.

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd även om du ännu inte har hunnit få något beslut på din ansökan om bostadsbidrag eller arbetslöshetsförmåner. Detsamma gäller också om du ännu inte ens har hunnit lämna in någon ansökan om de här primära förmånerna. Grundläggande utkomststöd kan vid behov beviljas i förskott mot en förmån som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det grundläggande utkomststödet av från den primära förmånen.

Exempel

Brita ansöker om grundläggande utkomststöd. På FPA upptäcker man att Brita kan ha rätt att få allmänt bostadsbidrag. Brita uppmanas att ansöka om bostadsbidrag så fort som möjligt.

Britas ansökan om grundläggande utkomststöd handläggs hos FPA. Utkomststödet beviljas för en månad. I beslutet påpekas också att utkomststödet kommer att dras av från det allmänna bostadsbidrag som Brita beviljas senare.

Det betyder att beloppet av det grundläggande utkomststöd som Brita får dras av från bostadsbidraget som utbetalas för samma månad.

Läs mer