Grundläggande utkomststöd till pensionärer

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få förmåner som är primära för pensionärer. Sådana är till exempel pensioner, bostadsbidrag för pensionstagare och vårdbidrag för pensionstagare som betalas av FPA. Primära förmåner är också arbetspensioner och utländska pensioner.

Om din pension och dina övriga förmåner inte räcker till för de utgifter som du har för din bostad och ditt dagliga uppehälle kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. Vårdbidrag för pensionstagare beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet.

Utgifter för serviceboende

Om du bor i en servicebostad som kommunen har ordnat kan det hända att du utöver hyran också måste betala en klientavgift. Dessutom kan du få betala klientavgifter för olika slag av social- och hälsovårdstjänster som ordnats för dig.

En del av klientavgifterna (t.ex. utgifter för hälso- och sjukvård, såsom läkarbesök) kan beaktas som utgifter i samband med det grundläggande utkomststödet, om kommunen inte har beviljat dig betalningsbefrielse eller en sänkning av avgifterna. Kommunerna ger närmare information om villkoren för betalningsbefrielse. Beslut om service- och klientavgifter ska fogas till ansökan om grundläggande utkomststöd.

Läs mer