Gå till innehållet

Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00 Mer information

Snabbguide för värnpliktiga

Värnpliktiga och deras anhöriga kan få militärunderstöd. Den här snabbguiden ger dig en överskådlig bild av hurdana situationer du kan söka understöd för.

Gå till snabbguiden för värnpliktiga