Gå till innehållet

Avbrott i rekryteringstjänsten 20.4 kl. 01.00–05.00 Mer information

Snabbguide för värnpliktiga

Värnpliktiga och deras anhöriga kan få militärunderstöd. Den här snabbguiden ger dig en överskådlig bild av hurdana situationer du kan söka understöd för.

Gå till snabbguiden för värnpliktiga