Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 – selvitä muutoksen vaikutus tilanteeseesi, jos olet elatusvelvollinen tai saat elatustukea | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 – selvitä muutoksen vaikutus tilanteeseesi, jos olet elatusvelvollinen tai saat elatustukea

Julkaistu 30.1.2024

Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024. Jos Kela on tähän mennessä perinyt työttömyystukesi lapsikorotukset elatusapuvelkasi lyhentämiseksi, selvitä muutoksen vaikutus elatusapuvelkasi perintään. Jos saat elatustukea, lapsikorotusten poistumisella voi olla vaikutusta elatustukioikeuteen. Hyvinvointialueiden lastenvalvojien tulee huomioida työttömyysetuuden lapsikorotusten poistuminen, kun he vahvistavat uusia elatussopimuksia tai tekevät muutoksia sopimuksiin.

Kelan maksaman työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset ja työttömyyskassojen ansiopäivärahan lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024. Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä ja saat työttömyystukea, lapsikorotusten poistuminen saattaa vaikuttaa elatusapuvelkasi perintään.

Selvitä muutoksen vaikutus elatusapuvelkasi perintään

Joissain elatussopimuksissa on sovittu elatusavun määräksi työttömyystuen lapsikorotusta vastaava määrä.

Jos olet lapsen elatusvelvollinen, elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä ja työttömyystuen lapsikorotukset on peritty elatusapuvelkasi lyhentämiseksi, huomioi, että lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024. Sen jälkeen lapsikorotukset eivät enää lyhennä elatusapuvelkaasi. 

Aloita aktiivinen velanhoito hyvissä ajoin. Jos et tee mitään, elatusapuvelkasi voi päätyä ulosottoon. 

Selvitä ensin OmaKelasta, paljonko sinulla on elatusapuvelkaa. Tee suunnitelma siitä, miten alat lyhentää velkaasi lapsikorotusten poistumisen jälkeen.

Jos et pysty lyhentämään elatusapuvelkaasi, voit selvittää, olisitko oikeutettu elatusapuvelan maksuvapautukseen. Jos tilanteessasi ei tapahdu muutosta, hae maksuvapautusta säännöllisesti: Hae maksuvapautusta kahden kuukauden välein, jos elatusapuvelkasi ei ole ulosotossa. Jos velkasi on ulosotossa, voit hakea maksuvapautusta harvemmin.

Jos haluat kysyä elatusapuvelkasi perinnästä, voit lähettää viestin OmaKelassa tai soittaa perintäkeskukseen.

Lapsikorotusten poistuminen voi vaikuttaa elatustukioikeuteen

Jos saat elatustukea ja elatusavun määräksi on vahvistettu työttömyystuen lapsikorotus ilman euromäärää, huomaa, että lapsikorotusten poistumisen jälkeen vahvistettua elatusapua ei enää ole eikä Kela voi maksaa sinulle elatustukea 1.4.2024 jälkeen.

Voit neuvotella uuden elatussopimuksen laatimisesta hyvinvointialueesi lastenvalvojan ja lapsen elatusvelvollisen kanssa.

Lapsikorotusten poistuminen tulisi huomioida elatussopimuksissa

Hyvinvointialueiden lastenvalvojat vahvistavat uusia elatussopimuksia ja tekevät muutoksia voimassa oleviin sopimuksiin. Jatkossa heidän tulisi ottaa sopimuksissa huomioon, että työttömyystuen lapsikorotuksia ei enää makseta elatusvelvollisille työttömille.

Kela perii maksamattomia elatusapuja noin 64 miljoonaa euroa vuodessa

Kelan perinnässä on yhteensä noin 201 miljoonaa euroa elatusapuvelkaa. Kela perii elatusapuvelkaa vuosittain noin 64 miljoonaa euroa. Elatusapuvelallisia on noin 30 600 henkilöä.

Jos lapsen elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, lapsen lähivanhempi tai muu huoltaja voi hakea Kelasta elatustukea.

Kun elatustuki myönnetään, Kela maksaa elatustukea lapsen lähivanhemmalle ja perii elatusvelvolliselta maksamattomat elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi.

Elatusvelvollinen voi neuvotella Kelan kanssa maksusuunnitelmasta ja hakea maksuvapautusta. Hän voi myös neuvotella lähivanhemman ja lastenvalvojan kanssa elatusavun määrän muuttamisesta.

Lisätietoja asiakkaille 

Jos tarvitset lisätietoja elatusapuvelasta, ota yhteyttä Kelan perintäkeskuksen palvelunumeroon, puh. 020 634 4940 klo 10–15
Jos tarvitset lisätietoja elatustuesta, ota yhteyttä Kelan Vanhemmuus-palvelunumeroon, puh. 020 692 206

Tiedotetta muokattu 20.2.2024: Lisätietoja asiakkaille palvelunumerot muutettu.

Sivu päivitetty 15.3.2024