Den nya TAITO-rehabiliteringen ger färdigheter för arbetslivet | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Den nya TAITO-rehabiliteringen ger färdigheter för arbetslivet

Publicerad 21.12.2021

FPA:s nya TAITO-rehabilitering kan hjälpa klienten hitta en väg som för in i arbetslivet eller leder till studier. Den nya TAITO-rehabiliteringen ersätter de tidigare yrkesinriktade rehabiliteringskurserna för arbetslivskompetens, de s.k. TAITO-kurserna.

De yrkesinriktade TAITO-kurserna har formats om, och rehabiliteringstjänsten går nu under namnet TAITO-rehabilitering. TAITO-rehabiliteringen är avsedd för situationer där en person på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att komma in i arbetslivet, att påbörja studier eller att fortsätta arbeta eller studera. TAITO-rehabiliteringen omfattar individuell rehabilitering och rehabilitering i grupp samt arbetspraktik. 

Målet med rehabiliteringen är att rehabiliteringsklienten ska få

  • handledning och stöd som hjälper klienten hitta en väg som för in i arbetslivet eller leder till studier
  • råd om hur klienten själv kan påverka sin funktions- och arbetsförmåga samt sitt välbefinnande
  • mångsidig information om arbets-, studie- och rehabiliteringsmöjligheter
  • erfarenhet av arbetspraktik
  • möjlighet till kamratstöd
  • kontakt med de stödnätverk klienten behöver.

TAITO-rehabiliteringen omfattar sammanlagt högst 106 dagar och den slutförs i regel inom loppet av 15 månader. En klient som deltar i TAITO-rehabilitering får en personlig handledare som stöder honom eller henne under hela den tid som rehabiliteringen pågår.

TAITO-rehabiliteringen ger värdefull arbetserfarenhet

De som deltar i rehabiliteringen saknar ofta arbetserfarenhet eller har svårt att samla på sig mera erfarenhet. Den arbetspraktikperiod som ingår i TAITO-rehabiliteringen omfattar 50–70 dagar, enligt klientens individuella behov. Praktikplatsen söks i första hand på den öppna arbetsmarknaden. Klienten kan utföra sin arbetspraktik på flera arbetsplatser eller utföra olika arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats. Under arbetspraktiken får klienten introduktion i och handledning för sina arbetsuppgifter samt en möjlighet att lära sig i arbetet, tillämpa sina kunskaper och visa sina färdigheter.

Individuell plan som visar vägen framåt

Under rehabiliteringen gör man upp en individuell yrkesplan för varje klient. I planerna har man antecknat metoder för att uppnå de mål som är viktiga för kunden. Dessutom kartläggs de stödnätverk som klienten behöver och som han eller hon vid behov kan kontakta.

Ansökan om TAITO-rehabilitering görs på blanketten ansökan om yrkesinriktad rehabilitering (KU 101r). Som bilaga till ansökan behövs ett läkarutlåtande B där läkaren rekommenderar rehabilitering.

Senast ändrad 7.2.2023