Ny handbok om distansrehabilitering för yrkespersoner inom rehabilitering | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ny handbok om distansrehabilitering för yrkespersoner inom rehabilitering

Publicerad 23.8.2023

FPA publicerar en handbok för yrkespersoner inom rehabilitering om det praktiska genomförandet av distansrehabilitering. Handboken innehåller information om utgångspunkterna för och genomförandet av högklassig distansrehabilitering. Innehållet grundar sig på sakkunskapen hos yrkespersoner som är insatta i distansrehabilitering och på beprövad praxis.

FPA publicerar en ny handbok för det praktiska genomförandet av distansrehabilitering. Handboken innehåller handgriplig information om utgångspunkterna för och genomförandet av såväl distansrehabilitering i realtid som distansrehabilitering som genomförs oberoende av tid och plats. Vidare behandlar handboken samarbetsrelationen och interaktionen vid distansrehabilitering samt ger tips för att hantera specialsituationer som kan uppstå i samband med distansrehabilitering.

– Handboken ska svara mot det behov av stöd och praktiska tips som har lyfts fram av yrkespersoner inom rehabiliteringen. Handboken vänder sig till yrkespersoner som redan genomför eller som kommer att inleda distansrehabilitering, oberoende av målgrupp eller yrkesområde, säger projektchef Johanna Rouvinen vid FPA.

Handboken är skriven av neuropsykologen Johanna Stenberg och psykologen Minna Parkkila vid Stiftelsen för Rehabilitering i samarbete med en multiprofessionell arbetsgrupp bestående av yrkespersoner inom rehabilitering.

– Handbokens innehåll grundar sig på sakkunskapen och erfarenheterna hos yrkespersoner som har genomfört distansrehabilitering i praktiken. Vi vill dela med oss av välfungerande arbetssätt och underlätta genomförandet av högklassig distansrehabilitering, säger Stenberg.

– Handboken ger tips till exempel om hur man planerar och genomför ett smidigt videosamtal och om hur man kan stödja klienternas deltagande vid distansrehabilitering i grupp. Tack vare en tydlig layout och konkreta exempel är handboken lätt att använda också i en hektisk vardag. 

Handboken har utarbetats som en del av FPA:s projekt TULES kuntoon som eftersträvar att främja utnyttjandet av distansrehabilitering i rehabiliteringen för personer med sjukdomar i rörelseorganen samt att säkerställa distansrehabiliteringens kvalitet. Handboken publiceras på finska och svenska i FPA:s nya publikationsserie Rehabilitering i dag (Kuntoutus nyt).

Delta i webbseminariet 4.10.2023 om praktiskt genomförande av distansrehabilitering

FPA ordnar 4.10.2023 ett webbseminarium Rehabilitering hemma – vägledning för högklassig distansrehabilitering kring handbokens teman (på finska). Seminariet riktar sig till FPA:s serviceproducenter inom rehabilitering och andra intresserade. Programmet finns att läsa på FPA:s webbplats där man även kan anmäla sig.

– Det finns möjlighet att ställa frågor till de yrkespersoner som varit med om att utarbeta handboken, antingen i samband med anmälan eller under själva seminariet. Ta alltså gärna en titt på handboken redan på förhand, uppmanar Rouvinen.

Publikationer

Senast ändrad 23.8.2023