Över en miljon medborgare har redan kvitterat användningen av uppgifter i MittKanta | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Över en miljon medborgare har redan kvitterat användningen av uppgifter i MittKanta

Publicerad 4.1.2024

Efter slutet av november har varje användare av MittKanta fått ett meddelande om användningen av uppgifter inom social- och hälsovården. Meddelandet skickades eftersom tillståndet för utlämnande förnyas. I fortsättningen möjliggör tillståndet för utlämnande att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan utöver MittKanta-uppgifter även överlämna patientuppgifter i pappersform till en annan aktör inom hälso- och sjukvården.

I MittKanta kan man nu läsa och kvittera det nya meddelandet, som innehåller information om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifter inom social- och hälsovården.  Det är således fråga om information om Kanta-tjänsterna. Meddelandets grund är förnyandet av det så kallade tillståndet för utlämnande. 

– Ur medborgarens synvinkel är det inte fråga om någon stor förändring när tillståndet för utlämnande förnyas. Lagen förpliktar att meddela varje gång det sker en förändring i användningen av uppgifterna, säger Mari Holmroos, expert för FPA:s Kanta-tjänster.

Om personen inte använder MittKanta får hen motsvarande information vid uträttande av ärende inom hälso- och sjukvården.

– Hittills har nästan en 1,2 miljon medborgare kvitterat den nya Kanta-informationen i MittKanta. Jag rekommenderar att alla läser meddelandet snarast i MittKanta, eftersom det gör det smidigare att uträtta ärenden inom hälso- och sjukvården, anvisar Holmroos. 

Tillståndet för utlämnande omfattar i fortsättningen även annan information än den i MittKanta

Genom att godkänna tillståndet för utlämnande kan patient- och klientuppgifter ses av de olika aktörer som vårdar personen i fråga. Fram tills nu har tillståndet endast avsett uppgifter i MittKanta. I MittKanta finns klient- och patientuppgifter som sparats t.ex. i samband med uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården.

I fortsättningen kan även sådana uppgifter som inte finns i MittKanta röra sig med tillståndet för utlämnande. 

– Ibland är patientuppgifterna t.ex. i pappersform. För patientvården krävs det inte längre ett separat tillstånd ifall uppgifterna i pappersform ska skickas från ett välfärdsområde till ett annat, eller mellan den offentliga och privata sektorn inom hälso- och sjukvården, förklarar Holmroos.

Majoriteten av medborgarna har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter.

För att även andra uppgifter än de som sparats i MittKanta ska kunna röra sig med tillståndet för utlämnande måste medborgaren uppdatera sitt tidigare tillstånd för utlämnande av patientuppgifter. Dessutom ska hälso- och sjukvården göra nödvändiga ändringar i sina datasystem.

Tillståndet för utlämnande kan uppdateras i MittKanta och i fortsättningen även inom hälso- och sjukvården. Det är frivilligt att ge och uppdatera tillstånd för utlämnande.

Anvisningar för medborgare: Kvittera meddelandet i MittKanta om hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården 

När du för första gången efter slutet av november uträttar ärenden i MittKanta öppnas den nyaste Kanta-informationen genast efter inloggningen.

Läs informationen, dvs. meddelandet, och kvittera det som mottaget genom att kryssa för rutan i slutet av meddelandet.

Ifall du har minderåriga barn, lönar det sig även att kvittera meddelandet för dem. Det lönar sig även att kvittera meddelandet för en myndig närstående, ifall du uträttar ärenden med hens ärendefullmakt.

Du kan uppdatera ditt tillstånd för utlämnande eller för första gången ge tillstånd för utlämnande efter att du har kvitterat användningen av dina uppgifter i MittKanta eller fått motsvarande information från hälso- och sjukvården.

Läs mer

Senast ändrad 4.1.2024