Regeringen föreslår ändringar i studiepenningens försörjarförhöjning och i studielånet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Regeringen föreslår ändringar i studiepenningens försörjarförhöjning och i studielånet

Publicerad 3.11.2023

Regeringen föreslår ändringar i studiestödet. Enligt regeringens proposition avses beloppet av studiepenningens försörjarförhöjning och statsgarantin för studielånet höjas och antalet uttag av studielånet ändras. Ändringarna är avsedda att träda i kraft stegvis under 2024.

Regeringen föreslår ändringar i studiepenningens försörjarförhöjning som FPA betalar och i statsgarantin för studielånet.

Enligt propositionen planeras en höjning av studiepenningens försörjarförhöjning med sammanlagt 30 euro. I praktiken blir den planerade ändringen 20 euro jämfört med det nuvarande beloppet eftersom en temporär höjning på 10 euro har betalats till försörjarförhöjningen år 2023. Det nya beloppet blir då 141,63 euro per månad.

Regeringen föreslår dessutom att beloppet av statsgarantin för studielånet höjs från 650 euro till 850 euro per månad för studerande som studerar i Finland och från 800 euro till 1000 euro per månad för studerande som studerar utomlands. För studerande som är under 18 år och som studerar på andra stadiet föreslås studielånsbeloppen höjas från 300 euro till 400 euro per månad. Dessutom planeras en ändring i antalet uttag av studielånet så att studerande på andra stadiet enligt förslaget kan lyfta av lånet 4 gånger under läsåret oberoende av studiernas längd. 

Enligt regeringens proposition är avsikten med ändringarna att stödja de studerandes utkomst och möjligheter att studera på heltid.

Propositionen anknyter till statens kompletterande budgetförslag för 2024, och ändringarna är avsedda att träda i kraft stegvis under 2024. Ändringen av studiepenningens försörjarförhöjning avses träda i kraft 1.1.2024 och ändringarna gällande studielånet 1.8.2024.

FPA ger närmare information när behandlingen av propositionen framskrider i riksdagen.

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 3.11.2023

Vad tycker du om sidan?