Barnbidragen höjs 1.1.2024 och 1.4.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Barnbidragen höjs 1.1.2024 och 1.4.2024

Publicerad 18.12.2023

Nästa år höjs barnbidragen till familjer med många barn och det barnbidrag som betalas för barn under tre år. Också ensamförsörjartillägget höjs.

Riksdagen har godkänt de ändringar av barnbidragslagen som regeringen har föreslagit. Ändringarna innebär höjningar av barnbidragen.

Barnbidragen till familjer med många barn höjs 1.1.2024. Barnbidraget för det fjärde barnet i familjen höjs med 10 euro, det vill säga till 173,24 euro i månaden. Barnbidraget för det femte och varje därpå följande barn höjs likaså med 10 euro och är därmed 192,69 euro i månaden efter höjningen. Barnbidrag betalas för de barn i familjen som är under 17 år.

Riksdagen beslöt höja ensamförsörjartillägget med 10 euro, det vill säga till 73,30 euro i månaden. I praktiken är höjningen 1.1.2024 ändå 5 euro, eftersom ensamförsörjartillägget har betalats med en förhöjning på 5 euro under 2023. Ensamförsörjartillägget betalas för varje barn som föräldern får barnbidrag för. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägg betalas ändå inte om mottagaren av barnbidraget är gift eller samboende.

Barnbidragets belopp enligt antalet barn från 1.1.2024:

För det första barnet 94,88 euro/månad
För det andra barnet 104,84 euro/månad
För det tredje barnet 133,79 euro/månad
För det fjärde barnet 173,24 euro/månad 
För det femte och varje därpå följande barn 192,69 euro/månad
Ensamförsörjartillägget till barnbidraget 73,30 euro/månad

Barnbidraget för barn under tre år höjs med 26 euro per månad 1.4.2024. Det förhöjda barnbidraget betalas till slutet av den månad under vilken barnet fyller tre år.

Om man får barnbidrag för fler än ett barn under tre år är barnbidragets belopp för det andra barnet 130,84 euro, för det tredje 159,79 euro, för det fjärde barnet 199,24 euro och för varje följande barn 218,69 euro i månaden.

De ändringar av barnbidragslagen som riksdagen godkänt gäller inte barnbidrag som betalas på Åland. På Åland är det Ålands landskapsregering som beslutar om barnbidragens belopp. 

År 2022 betalade FPA barnbidrag till 563 000 mammor eller pappor för sammanlagt över en miljon barn. Av föräldrarna fick 125 000 ensamförsörjartillägg till barnbidraget.

FPA genomför höjningarna av barnbidragen automatiskt, vilket betyder att kunderna inte behöver göra någonting. Barnbidrag betalas ut den 26 dagen varje månad. Om den 26 är en lördag, söndag, måndag eller söckenhelg betalas barnbidraget ut föregående bankdag. 

Ytterligare information:

RP 75/2023 rd (eduskunta.fi)
FPA-förmånernas belopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2024

Senast ändrad 25.1.2024