Information om antalet klienter inom de tjänster som omfattas av registreringsförfarande ges på webbsidorna om förfarandet | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Information om antalet klienter inom de tjänster som omfattas av registreringsförfarande ges på webbsidorna om förfarandet

Publicerad 13.2.2024

FPA meddelar varje månad antalet nya klienter för de tjänster som ordnas genom registreringsförfarande på webbsidorna om registreringsförfarande för respektive tjänst.

Från början av 2024 meddelar FPA varje månad det antal nya klienter som fått ett positivt beslut om rehabiliteringstjänster som ordnas genom registreringsförfarande. Uppgiften om antalet positiva beslut för föregående månad publiceras på webbsidorna om registreringsförfarande för respektive rehabiliteringstjänst ungefär i mitten av månaden. Till exempel publiceras uppgifterna för januari 2024 på webbsidorna runt mitten av februari 2024.

Genom att följa klientantalen kan serviceproducenten bland annat bedöma huruvida det lönar sig att registrera sig som serviceproducent, huruvida den klientkapacitet som offererats är tillräcklig och hur sannolikt det är att en klientkvot införs.

Senast ändrad 6.3.2024