Användningen av elektroniska beslut utvidgas vid FPA – betydliga inbesparingar under de närmaste åren | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Användningen av elektroniska beslut utvidgas vid FPA – betydliga inbesparingar under de närmaste åren

Publicerad 5.10.2022

Elektroniska beslut har tagits i bruk inom allt fler förmåner vid FPA. Målet är att spara in nästan 3 miljoner euro under nästa år.

I FPA:s e-tjänst har kunderna redan under en längre tid kunnat välja att få handlingar enbart i elektroniskt format alltid då det är möjligt. Att avstå från brevpost är alltid kundens eget val.

– Privatpersoner har redan under några års tid kunnat välja att avstå från handlingar i pappersform, bl.a. i fråga om sjukdagpenningar och meddelanden om betalning av utkomststödsfakturor. I augusti började vi använda elektroniska handlingar inom det nya systemet med föräldraledigheter, och nu har användningen utvidgats och gäller också de övriga familjeförmånerna och militärunderstödet, berättar huvudproduktägare Anu Lantonen.

I början av nästa år utvidgas användningen av elektroniska handlingar till att omfatta det grundläggande utkomststödet i sin helhet. Mot slutet av 2023 utvidgas användningen ytterligare och då kan beslut och övriga handlingar fås enbart i elektroniskt form i fråga om det flesta FPA-förmåner.

>> Se vilka beslut och handlingar som du kan få i elektroniskt format redan nu: Beslut och handlingar i MittFPA

Alla handlingar på samma plats

En kund som har valt att avstå från handlingar i pappersform får en puff per e-post eller sms när en ny handling kan läsas i MittFPA. I MittFPA finns en ny vy som heter Beslut och övriga handlingar. Där kan kunden se handlingar som FPA skickat, t.ex. beslut och brev. 

På sidan visas handlingar för det innevarande året och de två föregående åren. En del av handlingarna går att läsa i webbläsaren, en del kan läsas endast i pdf-format. Man kan använda filter i vyn och där finns också sådana beslut som kunden fått hem i ett brev. 

Den som sköter ärenden för en annan person i MittFPA kan inte läsa alla de beslut och övriga handlingar som personen i fråga fått. Det här beror på dataskyddet: handlingarna kan innehålla personuppgifter också om någon annan än den som man sköter ärenden för.

FPA eftersträvar stora inbesparingar

I nuläget skickar FPA årligen ut cirka 14 miljoner handlingar av olika slag per post. Genom att övergå till elektroniska beslut eftersträvar man under de närmaste åren stora inbesparingar både ur en miljömässig och en ekonomisk synvinkel.

Målet för 2023 är att genom minskade utskrifts- och postningskostnader uppnå besparingar till ett sammanlagt värde av nästan 3 miljoner euro. Det är tänkt att användningen av elektroniska beslut i stället för beslut i pappersform ska utvidgas ytterligare under de påföljande åren. Det uppskattas att inbesparingarna uppgår till dryga 4,5 miljoner euro redan år 2024.

Gör så här om du vill ge FPA tillstånd att skicka beslut enbart i e-tjänsten:

  1. Gå till fpa.fi och logga in i MittFPA via länken på förstasidan.
  2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
  3. Välj Avstå från papperspost.
  4. Välj att du vill avstå från papperspost. Observera att du för att kunna avstå från papperspost måste ge ditt samtycke till att FPA skickar meddelanden i e-tjänsten. Ge ditt samtycke under Meddelanden, och välj om du vill ha puffen om en ny handling per e-post eller sms.
  5. Spara ändringarna.

Läs mer:

Senast ändrad 5.10.2022