Arbetslöshetsförmåner för personer som flyttat utomlands eller till Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetslöshetsförmåner för personer som flyttat utomlands eller till Finland

Du kan få arbetslöshetsförmåner från FPA till exempel om du söker arbete i ett annat land eller flyttar till Finland.

Arbetslöshetsförmånen kan vara arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan.

Läs mer om hur man söker en arbetslöshetsförmån.

Från Finland till utlandet för att söka arbete

När du har en arbetslöshetsförmån i Finland kan du i vissa fall vistas utomlands och ha kvar din arbetslöshetsförmån. Du kan också dra nytta av din arbetslivshistoria i Finland om du flyttar utomlands och ansöker om en arbetslöshetsförmån i ditt nya bosättningsland.

Se när du måste informera FPA om att du flyttar utomlands så att du kan få en arbetslöshetsförmån.

Du bibehåller din rätt till grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan i högst 3 månader om du söker arbete i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Observera att du alltså inte kan få arbetsmarknadsstöd i en sådan här situation.

Gör så här om du åker till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att söka arbete

 1. Informera i god tid AN-tjänster om din resa. AN-tjänster undersöker om du kan få förmåner under jobbsökningen.
 2. Begär ett intyg U2 från FPA eller arbetslöshetskassan senast 2 veckor före dagen för avresa. Ta med intyget till det land där du söker arbete.
 3. Anmäl dig hos de lokala arbetskraftsmyndigheterna inom sju dagar. Om du inte får intyg U2 i tid, ska du anmäla dig utan det.
 4. Iaktta de skyldigheter som gäller enligt arbetskraftsmyndigheten i det land där du söker arbete.

FPA eller arbetslöshetskassan betalar dig förmånen på samma villkor som om du skulle vara arbetssökande i Finland. Utbetalningen av grunddagpenningen börjar efter att FPA fått bekräftelse på din registrering från arbetskraftsmyndigheten i det land där du söker arbete.

Utbetalningen av grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning avbryts inte om du återvänder till Finland inom 3 månader och du anmäler dig hos AN-tjänster när du återvänt. Om din anmälan blir försenad upphör din rätt till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.

Om arbetssökningen i Finland är i kraft kan du vistas tillfälligt utomlands och ändå ha kvar rätten till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. En förutsättning är dock att du enligt FPA:s bedömning fortfarande anses vara stadigvarande bosatt i Finland.

Du ska snabbt kunna återvända till Finland om du anvisas arbete eller blir kallad till anställningsintervju.

Se vad tillfällig vistelse utomlands innebär.

Du kan dra nytta av din arbetslivshistoria i Finland om du flyttar till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och ansöker om en arbetslöshetsförmån i ditt bosättningsland. Liksom i Finland inverkar arbetslivshistorian på rätten till arbetslöshetsförmåner också i många andra EU- eller EES-länder.

Du kan påvisa arbete i Finland med intyg U1. Du kan begära intyget från Centret för internationella ärenden vid FPA eller från din arbetslöshetskassa till exempel per telefon. Begär intyget i tid eftersom det kan ta tid att göra upp det.

Förmåner för arbetslösa och arbetssökande i Finland

Du kan få arbetsmarknadsstöd i Finland

Du kan få grunddagpenning 

 • om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster
 • om du har arbetat i Finland innan du blev arbetslös
 • om du uppfyller arbetsvillkoret (arbete utomlands kan beaktas i det finska arbetsvillkoret om du har arbetat i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland)
 • om du vistas eller bor i Finland.

Ansök om en arbetslöshetsförmån i bosättningslandet om du bodde där redan medan du arbetade i Finland och du inte tänker bli kvar i Finland efter att du blivit arbetslös.

Om du har blivit permitterad i Finland eller om ditt finländska anställningsförhållande fortfarande gäller, måste du i Finland ansöka om grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan även om du bor i ett annat land.

Gör så här om du nyligen har flyttat till Finland och du är arbetslös:

 1. Anmäl dig så fort som möjligt som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi).
  • AN-tjänster ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. I utlåtandet fastställs huruvida du är en arbetslös arbetssökande som kan få arbetslöshetsförmåner.
 2. När du har anmält dig hos AN-tjänster kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA. Om du ansöker om en förmån från FPA för första gången efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner ännu inte har utretts, ska du också fylla i och skicka in blankett Flyttning till Finland Y77r (pdf) till FPA.
 3. FPA beviljar dig arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster.

Läs mer om vad du ska göra om du har blivit arbetslös.

Har du flytt kriget i Ukraina och flyttat till Finland? Läs mer om de förmåner som du kan få i Finland.

Arbete utomlands kan beaktas i det finska arbetsvillkoret om du har arbetat i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Arbete i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland kan inte räknas in i arbetsvillkoret.

Du behöver ett intyg U1 som arbetskraftsmyndigheten i sysselsättningslandet beviljat och där alla dina sysselsättnings- och arbetslöshetsperioder fastställs.

För att arbete i ett annat land ska kunna beaktas i det finska arbetsvillkoret måste du ha arbetat i Finland minst 4 veckor efter att arbetet utomlands upphörde. Arbetet i Finland ska vara sådant att det kan räknas in i arbetsvillkoret. 

I följande situationer krävs dock inte att du arbetat i Finland 4 veckor:

 • Finland är fortsättningsvis ditt bosättningsland trots din vistelse och ditt arbete i ett annat land, och du har återvänt till Finland efter att arbetet upphörde.
 • Du arbetade som gränsarbetare i ett annat land och var samtidigt stadigvarande bosatt i Finland.
 • Du återvänder till Finland från ett annat nordiskt land och något av följande gäller för dig: 
  • Du har under de senaste 5 åren fått arbetslöshetsdagpenning från Finland. 
  • Du har under de senaste 5 åren i minst 1 vecka haft ett avlönat arbete som kan beaktas i arbetsvillkoret.
  • Du har under de senaste 5 åren i minst 4 månader bedrivit företagsverksamhet som kan godkännas i arbetsvillkoret.

Gör så här så att arbete utomlands kan räknas in i arbetsvillkoret

 1. Begär intyg U1 av arbetskraftsmyndigheten i det land där du har arbetat (EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland). Begär intyget innan du flyttar till Finland.
 2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi).
 3. Ansök om en arbetslöshetsförmån i MittFPA. Skicka U1 som bilaga till ansökan.
 4. Om du ansöker om en förmån från FPA för första gången efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner ännu inte har utretts, ska du också fylla i och skicka in blankett Flyttning till Finland Y77r (pdf) till FPA.

Om du kommer från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz och söker arbete i Finland kan du få en arbetslöshetsförmån från utreselandet.

Detta förutsätter dock att du har kommit överens med arbetskraftsmyndigheten i det andra landet om att du söker arbete här. Du kan inte samtidigt få en arbetslöshetsförmån från Finland.

Du kan vara arbetssökande i Finland och samtidigt ha en arbetslöshetsförmån från utreselandet i högst 6 månader.

Gör så här för att behålla din rätt till arbetslöshetsförmåner från utreselandet i Finland

 1. Begär ett intyg om rätt till arbetslöshetsförmåner (U2) från arbetskraftsmyndigheten i utreselandet.
 2. Skicka in intyg U2 till AN-tjänster (jobbmarknaden.fi).
 3. Kom ihåg att meddela förändringar till arbetskraftsmyndigheten i utreselandet. Meddela till exempel om du får ett arbete.

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 24.5.2024