Om FPA | FPAGå till innehållet

Den riksomfattande delegationen för utkomststödsärenden

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns en av statsrådet tillsatt delegation för utkomststödsärenden. Delegationen har till uppgift att följa tillämpningspraxis och samarbetet mellan myndigheterna i utkomststödsärenden och lägga fram förslag i ärenden som gäller utkomststödet. Delegationen består bland annat av företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och socialvården i välfärdsområdena.

Den nuvarande mandatperioden för den riksomfattande delegationen för utkomststödsärenden är 15.6.2023–31.5.2027. Delegationen ska sammanträda fyra gånger 2024. 

Under den nuvarande mandatperioden har delegationen till uppgift att främja och vidareutveckla t. ex.

 • fastställandet av en skälig nivå för boendeutgifter
 • processen för att sänka grunddelen.

Ordförande
Liisa Siika-aho
, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Vice ordförande
Eveliina Pöyhönen
, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Ledamöter

 • Mikko Horko, konsulterande tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet 
  • suppleant Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
 • Jukka Mattila, budgetråd, finansministeriet
  • suppleant Outi Luoma-Aho, budgetråd, finansministeriet
 • Tuomas Kallio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet
  • Eveliina Vainikka, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
 • Pasi Pajula, kompetenscenterchef, FPA
  • suppleant Jenni Mäkelä, ordförande för centret för omprövning, FPA
 • Jussi Tervola, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
  • suppleant Minna Kivipelto, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Anne Qvist, chef för socialt arbete med vuxna, Helsingfors stad
  • suppleant Johan Ehrman, ledande socialarbetare, Helsingfors stad
 • Sami Salmivirta, serviceområdeschef, Egentliga Finlands välfärdsområde
  • suppleant Soile Merilä, direktör för socialt arbete, Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Elina Anttila, ansvarsområdesdirektör, Birkalands välfärdsområde
  • suppleant Mari Selin-Kivenvuori, servicechef, Birkalands välfärdsområde
 • Leena Mämmi-Laukka, verksamhetsområdesdirektör, Norra Österbottens välfärdsområde
  • suppleant Leena Pimperi-Koivisto, socialdirektör, Norra Österbottens välfärdsområde
 • Olli Riikonen, sakkunnig, Finlands Kommunförbund rf
  • suppleant Sanna Lehtonen, direktör, Finlands Kommunförbund rf
 • Anna Järvinen, specialsakkunnig, Soste ry
  • suppleant Esa Iivonen, ledande sakkunnig, Soste ry

Sakkunniga

 • Marja-Leena Valkonen, förmånschef, FPA
 • Jaana Heinonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Anu Kangasjärvi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Delegationens sekretariat

 • Ritva Liukonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet (sekretariatets ordförande)
 • Mirva Salmela, serviceområdesdirektör, Norra Österbottens välfärdsområde 
 • Kirsi Toukoniemi, utvecklingssocialarbetare, Birkalands välfärdsområde 
 • Petri Lemettinen, ledande jurist, FPA
 • Susanna Polvi, teknisk sekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
Senast ändrad 27.3.2024