Sjukförsäkringsdelegationen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Sjukförsäkringsdelegationen

Sjukförsäkringsdelegationen är avsedd att vara ett stöd för FPA i sjukförsäkringsärenden.

Dess uppgift är att

 • främja och utveckla samarbetet mellan sjukförsäkringens verkställande aktörer
 • avge förslag till FPA:s styrelse
 • ge utlåtanden till styrelsen för utredningar och undersökningar gällande sjukförsäkringen och i ärenden som gäller tillämpningen av sjukförsäkringslagen och utvecklandet av sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.7.2022-30.6.2025.

Ordförande
Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Chef för centret Reija Jääskeläinen, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Planeringsspecialist Ismo Hiljanen, Folkpensionsanstalten

Ledamöter

 • Ledamot: Jaska Siikavirta, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet

 • Ledamot: Liisa Siika-aho, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet
  Suppleant: Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

 • Ledamot: Lauri Vuorenkoski, sakkunnig inom hälsopolitik, Finlands Läkarförbund
  Suppleant: Henna Virtomaa, verksamhetsledare, Finlands tandläkarförbund rf

 • Ledamot: Vesa Rantahalvari, ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK
  Suppleant: Auli Rytivaara, sakkunnigläkare, Finlands Näringsliv EK

 • Ledamot: Tuuli Glantz, socialpolitisk sakkunnig, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  Suppleant: Riitta Työläjärvi, sakkunnigläkare, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

 • Ledamot: Auli Rytivaara, sakkunnigläkare, Finlands Näringsliv EK
  Suppleant: Ida Nummelin, sakkunnig inom social- och hälsopolitik, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

 • Ledamot: Tarja Filatov, riksdagsledamot, Riksdagen
  Suppleant: Kaisa Juuso, riksdagsledamot, Riksdagen

Senast ändrad 29.1.2024