FPA:s delegation | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s delegation

FPA:s delegation har till uppgift att främja och utveckla

 • det samarbete som sker mellan socialförsäkringens verkställande myndigheter och samfund
 • den verksamhet som syftar till att kundsynpunkterna ska bli beaktade.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.7.2023–30.6.2026.

Ordförande
Outi Antila, generaldirektör, FPA

Vice ordförande
Heli Korhola, direktör för enheten för ledningsstöd, strategidirektör, FPA

Sekreterare
Anna-Stiina Lundqvist, ansvarig specialist på samhällsrelationer, FPA

Ledamöter

 • Ulla Hämäläinen, finansråd, Finansministeriet
 • Essi Rentola, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, Arbets- och näringsministeriet
 • Katri Ojala, ledande sakkunnig, AKAVA rf
 • Ida Nummelin, sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Ilpo Tolonen, styrelseordförande, Läkarföretagen rf
 • Marina Erhola, välfärdsområdesdirektör, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Sakari Tuomisto, socialpolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
 • Markku Tervahauta, generaldirektör, Institutet för hälsa och välfärd
 • Anna Nurmi-Lehto, verksamhetsledare, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
 • Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Mikael Collan, överdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral (VATT)
 • Janne Pelkonen, chef för samhällspåverkan, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
 • Markku Heikura, generaldirektör, Skatteförvaltningen
 • Matti Joensuu, ledande forskare, Arbetshälsoinstitutet
 • Tiina Norppa, huvudskyddsombud, Kelan toimihenkilöt ry
 • Hennamari Mikkola, chef för forskningsenheten, FPA
 • Kirsi Konola, verkställande direktör, Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning
 • Milla Kalliomaa, generalsekreterare, Mannerheims barnskyddsförbund
 • Anni Lausvaara, verksamhetsledare, Centralförbundet för de gamlas väl
Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?