Pensionsforumet | Om FPA | FPAGå till innehållet

Pensionsforumet

Pensionsforumet fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan i arbetet med att utveckla pensionsfrågor innehållsligt och strategiskt.

Pensionsforumets uppgifter är bland annat att

 • stöda utvecklingen av lagstiftningen och tjänster som gäller FPA:s pensionsförmåner
 • främja samförståndet och samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklandet av den lagstiftning som omfattar FPA:s pensionsförmåner
 • avge förslag till FPA:s styrelse och ge utlåtanden i frågor som gäller pensionsförsäkring
 • följa med utvecklingen inom pensionsförsäkringen samt forskningen kring pensionsförsäkring.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2022–31.12.2023.

Ordförande
Heli Hänninen, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Heidi Heikura, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Kaisa Seppänen, Folkpensionsanstalten

Ledamöter:

 • Ledamot: Pirjo Moilanen, Konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
  Suppleant: Jaana Rissanen, Direktör, Social- och hälsovårdsministeriet

 • Ledamot: Outi Luoma-Aho, Budgetråd, Finansministeriet
  Suppleant: Ulla Hämäläinen, Finansråd, Finansministeriet

 • Ledamot: Allan Paldanius, Direktör, Pensionsskyddscentralen
  Suppleant: Minka Hauta-aho, Jurist, Pensionsskyddscentralen

 • Ledamot: Sinikka Näätsaari, Chef för pensionpolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  Suppleant: Tuuli Glantz, Socialpolitisk sakkunnig , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

 • Ledamot: Samppa Koskela, Jurist, FTFC rf
  Suppleant: Ida Nummelin, Social- och hälsovårdspolitisk expert, FTFC rf

 • Ledamot: Katri Ojala, Ledande sakkunnig, Akava rf
  Suppleant: Anu Tuovinen, Ledande sakkunnig, Akava rf

 • Ledamot: Timo Sipilä, Direktör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
  Suppleant: Kati Partanen, Styrelseledamot, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

 • Ledamot: Antti Tanskanen, Sakkunnig, Finlands Näringsliv EK
  Suppleant: Vesa Rantahalvari, Ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

 • Ledamot Harri Hellstén, Chef för arbetsmarknadsärenden, Företagarna i Finland
  Suppleant: Albert Mäkelä, Sakkunnig, Företagarna i Finland

 • Ledamot: Anssi KemppiVerksamhetsledare, Eläkeliitto ry
  Suppleant: Berit Dahlin, Verksamhetsledare, Svenska pensionärsförbundet rf

 • Ledamot: Jan Koskimies, Verksamhetsledare, Pensionärerna rf
  Suppleant: Päivi Kyyrö, Verksamhetsledare, Kristliga Pensionärsförbundet r.f

 • Ledamot: Janne Pelkonen, Chef för samhällspåverkan, Arbetspensionsförsäkrarna TELA
  Suppleant: -

 • Ledamot: Karoliina Koskenvuo, Forskningschef, Folkpensionsanstalten
  Suppleant: Jenni Blomgren, Planeringsspecialist, Folkpensionsanstalten

Senast ändrad 1.12.2023

Vad tycker du om sidan?