Forumet för utkomststöd | Om FPA | FPAGå till innehållet

Forumet för utkomststöd

Forumet för utkomststöd fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan i arbetet med att utveckla utkomststödet.

Forumet för utkomststöd byggs alltid upp kring ett tema som valts på förhand, och utifrån detta tema för samarbetspartnerna diskussioner och skapar en gemensam lägesbild. Temat för 2023 är grundläggande utkomststöd och läkemedel. 

Syftet med forumet för utkomststöd är att öka samarbetet och den samlade kunskapen samt att stödja samarbetspartnerna i deras egen verksamhet och deras eget utvecklingsarbete.

Ordförande
Pasi Pajula, chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden, FPA
Sekreterare
Thea Järvenpää, planeringsspecialist, FPA

Ledamöter:

 • Minna Kivipelto, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Anne Qvist, chef för socialt arbete med vuxna, Helsingfors stad
 • Elina Wiljanen, socialarbetare, Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Minna Sellman, socialhandledare, Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Minna Ryhänen, servicechef, Vanda och Kervo välfärdsområde
 • Sari Torkkeli, biträdande överläkare, Birkalands välfärdsområde
 • Ellen Vogt, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund/Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Annika Korpela, jurist, Finlands Kommunförbund/Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Tuula Kock, sakkunnigläkare, Finlands Kommunförbund/Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Vesa Jormanainen, medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Ritva Liukonen, specialsakkunnig, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Jaana Mäkelä, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Lauri Pelkonen, direktör, Läkemedelsprisnämnden
 • Liisa Näveri, enhetschef, Fimea
 • Heikki Pärnänen, direktör, Finlands Läkarförbund
 • Jukka Mattila, finansråd, Finansministeriet
 • Reima Palonen, specialsakkunnig, Palko
 • Heini Kari, forskare, FPA
 • Helena Kastarinen, överläkare, FPA
 • Janne Leinonen, ledande överläkare, FPA
 • Johanna Kilpijoki, sakkunnigläkare, FPA
 • Sanna Klas, planeringsspecialist, FPA
 • Mariina Oksala, planeringsspecialist, FPA

Vad tycker du om sidan?