Socialmedicinska delegationen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Socialmedicinska delegationen

Den socialmedicinska delegationen har till uppgift att behandla medicinska frågor i samband med sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Delegationens nuvarande mandatperiod är 1.3.2022–28.2.2025.

Delegationens ordförande
Ledande överläkare Janne Leinonen, FPA (neurologi)

Delegationens viceordförande och ledamot
Överläkare Marjo Parkkila-Harju, FPA (allmän medicin)

Sekreterare och ledamot
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine, FPA (neurologi)

Ledamöter

 • Överläkare Eva Helaskoski, Arbetshälsoinstitutet (företagshälsovård)
 • Överdirektör Markus Henriksson, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (tillsyn)
 • Överläkare Margareeta Häkkinen, Institutet för hälsa och välfärd (hälsovård, addiktionsmedicin)
 • Professor Esa Jämsén, Helsingfors universitet, medicinska fakulteten (geriatri)
 • Docent Erika Jääskeläinen, Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten (psykiatri)
 • Professor Satu Lahti, Åbo universitet, medicinska fakulteten, institutionen för odontologi (social odontologi, hälsovård)
 • Professor Eija Lönnroos, Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper, medicinska institutionen (geriatri)
 • Direktör Heikki Pärnänen, Finlands Läkarförbund (allmän medicin)
 • Professor Markku Sumanen, Tammerfors universitet, fakulteten för medicin och hälsoteknologi (allmän medicin)
 • Sjukhusdirektör Miia Turpeinen, Norra Österbottens välfärdsområde och Uleåborgs universitet (klinisk farmakologi)
 • Verksamhetsledare Henna Virtomaa, Finlands Tandläkarförbund (odontologi)
 • Professor Pekka Ylöstalo, Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, institutionen för odontologi (klinisk tandvård, parodontologi och geriatrisk odontologi)

Sakkunniga

 • Professor Oskari Heikinheimo, Helsingfors universitetssjukhus och Helsingfors universitet (kvinnosjukdomar)
 • Överläkare Asko Järvinen, Helsingfors universitetssjukhus (inre medicin, infektionssjukdomar, klinisk farmakologi)
 • Överläkare Helena Kastarinen, FPA (inre medicin, nefrologi)
 • Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup, FPA (cancersjukdomar)
 • Överläkare Riitta Luoto, FPA:s forskningsenhet (hälsovård, företagshälsovård)
 • Professor Mika Mäkelä, Helsingfors universitetssjukhus (barnsjukdomar, allergologi)
 • Avdelningsöverläkare Pasi Nevalainen, Tammerfors universitetssjukhus (inre medicin, endokrinologi)
 • Sektordirektör Jarkko Pajarinen, Helsingfors universitetssjukhus (kirurgi, ortopedi och traumatologi)
 • Expert Reima Palonen, Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården Palko / SHM (tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården)
 • Planerare Anne Rönneberg, FPA (verkställighet av läkemedelsersättningar)
 • Ansvarsområdesdirektör Jarmo Salo, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (barnsjukdomar)
 • Redaktionschef Raija Sipilä, Finska Läkarsällskapet Duodecim (hälsovård)
 • Ansvarsområdesdirektör Tero Soukka, Åbo universitetscentralsjukhus, kliniken för mun- och käksjukdomar (odontologi, oral och maxillofacial kirurgi)
 • Professor Liisa Suominen, Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper, institutionen för odontologi (odontologi, hälsovård)
 • Professor Terhi Tapiainen, Uleåborgs universitet och Uleåborgs universitetssjukhus (barnsjukdomar, infektionssjukdomar)
 • Biträdande professor Aleksi Tornio, Åbo universitet (klinisk farmakologi)
 • Överläkare Juho Wedenoja, Fimea (ögonsjukdomar)

Läkemedelssektionen

Ordförande

 • Sjukhusdirektör Miia Turpeinen, Norra Österbottens välfärdsområde och Uleåborgs universitet

Sekreterare

 • Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup, FPA

Ledamöter

 • Överläkare Asko Järvinen, Helsingfors universitetssjukhus
 • Överläkare Helena Kastarinen, FPA
 • Ledande överläkare Janne Leinonen, FPA
 • Professor Eija Lönnroos, Östra Finlands universitet
 • Planerare Anne Rönneberg, FPA
 • Ansvarsområdesdirektör Jarmo Salo, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Biträdande professor Aleksi Tornio, Åbo universitet
 • Maija Pihlajamäki, Ansvarig Sakkunningläkare, Kela
 • Anna-Kaisa Parkkila, Bedömningsöverläkare, TAYS​​​​​​
 • Överläkare Juho Wedenoja, Fimea

Vad tycker du om sidan?