Forumet för företagshälsovård | Om FPA | FPAGå till innehållet

Forumet för företagshälsovård

Forumet för företagshälsovård fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan.

Forumets uppgifter är bland annat att

  • utveckla praxis för ersättning av företagshälsovård
  • behandla frågor som gäller ersättandet av företagshälsovård
  • följa utvecklingen av ersättningspraxis och företagshälsovårdsverksamheten.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2024 - 31.12.2027.

Ordförande
Reija Jääskeläinen, chef för centret, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Kirsi Airinen gruppchef, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Nina Jaakkola planeringsspecialist, Folkpensionsanstalten

Ledamöter

Ledamot: Ledande sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf
Suppleant: Ledande sakkunnig Miia Kannisto, Akava rf

Ledamot: Sakkunnigläkare Auli Rytivaara, Finlands näringsliv EK
Suppleant: Sakkunnig Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK

Ledamot: Sakkunnigläkare Tuula Kock, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
Suppleant: Sari Raassina, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

Ledamot: Sakkunnig, arbetslivsutveckling Minna Salli, KT Kommunarbetsgivarna
Suppleant: Anna Kukka, KT Kommunarbetsgivarna

Ledamot: Regionchef Aino Launto-Tiuttu, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Suppleant: Regionchef Kari Aikio, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK rf

Ledamot: Arja Peltomäki-Vastamaa, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Suppleant: Pirjo Saari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Ledamot: Medicinalråd Kimmo Tarvainen, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet
Suppleant: Lisbeth Forsman-Grönholm, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet

Ledamot: Riitta Työläjärvi, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Suppleant: Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ledamot: Merja Blomqvist, Finlands Fysioterapeuter rf
Suppleant: Katariina Mikkola, Finlands Fysioterapeuter rf

Ledamot: Terhi Kalliokoski, Finlands Psykologförbund
Suppleant: Sanna Selinheimo, Finlands Psykologförbund

Ledamot: Niina Meronen, Finlands Företagsläkarförening rf
Suppleant: Niina Nissi, Finlands Företagshälsovårdareförbund rf

Ledamot: Marko Luhtala, Finlands Företagsläkarförening rf
suppleant: Katri Oksanen, Finlands Företagsläkarförening rf

Ledamot: Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland
Suppleant: Albert Mäkelä, Företagarna i Finland

Ledamot: Social- och hälsovårdspolitisk expert Ida Nummelin, STTK rf
Suppleant: Arbetslivssakkunnig Heli Kannisto, STTK rf

Ledamot: Överläkare Tuula Metsä, Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Ledamot: Direktör, Överläkare Eva Helaskoski, Arbetshälsoinstitutet
Suppleant: Överläkare Satu Soini, Arbetshälsoinstitutet

Ledamot: Överläkare Riitta Luoto forskningsenheten, Folkpensionsanstalten
Suppleant: Planeringsspecialist Timo Hujanen, forskningsenheten, Folkpensionsanstalten

Ledamot: Paula Melart, försäkringsmedicinska enheten, Folkpensionsanstalten
Suppleant: Johanna Repo, försäkringsmedicinska enheten, Folkpensionsanstalten

Senast ändrad 21.2.2024

Vad tycker du om sidan?