Forumet för utkomstskyddsärenden | Om FPA | FPAGå till innehållet

Forumet för utkomstskyddsärenden

FPA ser ett behov av att utveckla sin verksamhet genom samarbetsforum. Ett aktuellt delområde för verksamheten är utkomstskyddet för arbetslösa.

FPA ska inom forumet för utkomstskyddsärenden tillsammans med de andra parterna utveckla FPA:s verksamhet och behandla aktuella frågor som gäller utkomstskyddet. Syftet med forumet för utkomstskyddsärenden är att öka samarbetet och öka mängden av den samlade kunskapen parterna emellan samt att stöda alla de deltagande parternas verksamhet och utvecklingsarbete.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2021.

Ordförande
Pasi Pajula chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden, Folkpensionsanstalten

Viceordförande och ledamot
Filippa Nikkinen förmånschef, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Antti Ristimäki jurist, Folkpensionsanstalten

Ledamöter:

 • Ledamot: Regeringsråd Marjaana Maisonlahti, Social- och hälsovårdsministeriet
  Suppleant: Konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo, Social- och hälsovårdsministeriet
 • Ledamot: Äldre regeringssekreterare Timo Meling, Arbets- och näringsministeriet
  Suppleant: Regeringssekreterare Eeva Vartio, Arbets- och näringsministeriet
 • Ledamot: Byråchef Marko Aarnio, Finansinspektionen
  Suppleant: Jurist Satu Luojola, Finansinspektionen
 • Ledamot: Verksamhetsledare Aki Villman, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf (TYJ)
  Suppleant: Styrelseordförande Outi Mäki, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf (TYJ)
 • Ledamot: Ledande sakkunnig Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv EK
  Suppleant: Expert Mikko Räsänen, Finlands Näringsliv EK
 • Ledamot: Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland
  Suppleant: Sakkunnig Albert Mäkelä, Företagarna i Finland
 • Ledamot: Socialpolitisk chef Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  Suppleant: Ekonom Tytti Naukkarinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Ledamot: Jurist Samppa Koskela, FTFC rf
  Suppleant: Chefsekonom Patrizio Lainà, FTFC rf
 • Ledamot: Ekonom Heikki Taulu, Akava rf
  Suppleant: Ledande sakkunnig Katri Ojala, Akava rf
 • Ledamot: Maria Kauppinen, Työllisyysrahasto
  Suppleant: Innehållsansvarig, förmåner Elina Pajula, Sysselsättningsfonden
 • Ledamot: Näringsdirektör Marko Mäki-Hakola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
  Suppleant:Sakkunnig Marja Tallavaara, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • Ledamot: Gruppchef Filippa Nikkinen, Folkpensionsanstalten
Senast ändrad 13.2.2023

Vad tycker du om sidan?