Forumet för studerandehälsovården | Om FPA | FPAGå till innehållet

Forumet för studerandehälsovården

Organisationen av studiehälsovården för universitetsstuderande och uppbörden av sjukvårdsavgifter hör till FPA:s uppgifter.

FPA:s forum för studerandehälsovården inrättades innan studiehälsolagen trädde i kraft för att stödja förändringsfasen och säkerställa samarbetet under perioden 1 oktober 2019 till 31 december 2022. Beslut fattades om att fortsätta forumet.

Frågor och uppgifter som diskuteras och behandlas i forumet är till exempel:

 • Att stödja genomförandet av FPA:s organisationsuppdrag.
 • Kommunikation relaterad till uppdraget.
 • Gransking av studenthälsovårdens servicenätverk.
 • Uppbörd av sjukvårdsavgiften och tjänster kopplade till betalningen av avgiften.
 • Att säkerställande av samarbetet och främjande av förståelsen över organisationsgränserna – informationsutbyte.
 • Uppföljning och utveckling av servicen ur ett kundperspektiv.

Ordförande
Reija Jääskeläinen, chef för centret FPA

Sekreterare
Mari Stenberg, specialplanerare, FPA

Ledamöter

 • Ledamot: Päivi Laakkonen, studiekurator, Karelia ammattikorkeakoulu, Arene ry
   
 • Ledamot: Annika Stadius, direktör, Yrkeshögskolan Arcada, Arene ry
   
 • Ledamot: Mari Ikonen, chef för utbildningstjänster,  Jyväskylän yliopisto, OHA-forum
  Suppleant: Laura Teinilä, chef för vägledning, karriär- och välfärdstjänster, Helsingfors universitet, OHA-forum
   
 • Ledamot: Halla Kokkonen, styrelsemedlem, SAMOK rf
  Suppleant: Ninni Kuparinen, sakkunnig inom socialpolitik, SAMOK rf
   
 • Ledamot: Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, STM
  Suppleant: Tita Honkala, jurist, STM
   
 • Ledamot: Henri Kontkin, socialpolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund (FSF)
  Suppleant: Sakari Tuomisto, socialpolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund (FSF)
   
 • Ledamot: Johanna Jahnukainen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd
  Suppleant: Reija Klemetti, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd

 • Ledamot: Vesa-Matti Sarenius, chef för utbildningstjänster, Oulun yliopisto
  Suppleant: Sanna Kotajärvi-Söderholm, studiechef, Vaasan yliopisto  
   
 • Ledamot: Katariina Poskiparta, verkställande direktör, studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS
  Suppleant: Teija Kulmala, chefsöverläkare, studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS
Senast ändrad 26.1.2024

Vad tycker du om sidan?