Erityishoitorahan määrä ja maksaminen

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos oikeutesi päivärahaan alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päivärahasi määrä perustuu vuosituloon.  Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020.

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 saakka

Erityishoitorahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos oikeus erityishoitorahaan  alkaa vuonna 2019, erityishoitorahan määrä lasketaan vuoden 2017 verotettujen työtulojen mukaan.

Laskurit

Arvioi erityishoitorahan määrä laskurilla.

Laskuriin

Työtulot tarkistetaan palkkakertoimella. Työtuloja ovat muun muassa palkkatulot ja YEL- ja MYEL-työtulo. Työtuloiksi ei katsota esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia tai työsuhdeoptioita.

Parhaiten arvioit erityishoitorahan määrän laskurilla.

Erityishoitorahassa ei ole omavastuuaikaa. Se maksetaan jälkikäteen arkipäiviltä. Arkipäivä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Sairaalahoidon ajalta erityishoitorahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille, jos hoitavan lääkärin mukaan molempien osallistuminen on tarpeellista.

Myös kuntoutuksen aikana erityishoitorahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille samalta ajalta.

Enimmäisaika

Erityishoitorahapäivät ovat lapsikohtaisia. Molempien vanhempien saamat erityishoitorahapäivät siis lasketaan yhteen.

Erityishoitorahaa maksetaan saman sairauden poliklinikka- tai sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta enintään 60 arkipäivän ajan.

Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa maksetaan 60 arkipäivää.

Lisäpäiviä erityishoitorahaan

Erityisestä hoidollisesta syystä erityishoitorahaa voidaan maksaa kotihoitoon enintään 30 lisäarkipäivää.

Enimmäisaikojen ylittävältä osalta erityishoitorahaa voi saada vain painavasta lääketieteelllisestä syystä, jos lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän hoidon toteuttaminen tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa.

Painavia lääketieteellisiä syitä ovat:

  • hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa
  • vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoito
  • kuolevan lapsen hoito
  • dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa sekä
  • muu vastaava painava lääketieteellinen syy.