Statsgarantin för studielån och försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Statsgarantin för studielån och försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs

Publicerad 13.12.2023

Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd, vilka medför ändringar i studiepenningen och studielånet.

I början av år 2024 höjs försörjarförhöjningen till studiepenningen med sammanlagt 30 euro. I praktiken är ändringen 20 euro jämfört med det nuvarande beloppet, eftersom en temporär höjning på 10 euro har betalats till försörjarförhöjningen under år 2023. Det nya beloppet av försörjarförhöjningen är 141,63 euro per månad.

Regeringen föreslår också att studiepenningen inte ska indexjusteras åren 2024–2027. Förslaget innebär att beloppet av studiepenningen förblir oförändrat. I så fall kommer till exempel en studerande som är 18 år och som bor självständigt att fortsättningsvis få 279,38 euro i månaden i studiepenning.

Större lån kan lyftas i fortsättningen

I och med ändringen av lagen om studiestöd höjs beloppet av statsgarantin för studielån. Beloppet av statsgarantin höjs från 650 euro till 850 euro per månad för studerande över 18 år som studerar i Finland och från 800 euro till 1 000 euro per månad för personer som studerar utomlands. Statsgarantin för studielån blir alltså 200 euro högre än tidigare.

I fråga om studerande som är under 18 år och som studerar på andra stadiet höjs beloppet av statsgarantin från 300 euro till 400 euro per månad, vilket är 100 euro mer än tidigare.

Dessutom ändras antalet gånger som studielån kan lyftas. I fråga om studerande på andra stadiet kan studielånet i fortsättningen lyftas fyra gånger under ett läsår, oberoende av studiernas längd. I fråga om högskolestudier som varar högst 12 månader kommer lånet att kunna lyftas två gånger i stället för endast en gång, som är fallet i dagens läge. I fråga om studier som i sin helhet avläggs utomlands förblir antalet uttag dock desamma.

De ändringar som gäller studielånet träder i kraft 1.8.2024.

Mer information för kunderna

Senast ändrad 12.12.2023