Hjälpmedel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hjälpmedel

Om du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av ditt arbete eller dina studier utan personliga hjälpmedel kan FPA skaffa de hjälpmedel du behöver och se till att de underhålls och att du får instruktioner om hur de används.

Endast så kallade krävande hjälpmedel kan fås via FPA. Krävande hjälpmedel är till exempel teknisk specialutrustning, såsom läs-tv, punktskrifts- och storskärmar samt datorer.

Behovet av hjälpmedel bedöms utgående från hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen försvårar studierna eller arbetet. Svår synskada, följdtillstånd efter stroke, CP-syndrom, muskelsjukdom, reumatism och hörselskada är exempel på sjukdomar som kan begränsa arbets- och studieförmågan avsevärt.

FPA kan bevilja dig hjälpmedel tidigast från årskurs 7, om ditt mål efter grundskolan är att studera till ett yrke och komma ut i arbetslivet.

I fråga om andra hjälpmedel än sådana som anknyter till arbete eller studier kan du kontakta den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel hälsovårdscentralen.

Om du har behov av krävande hjälpmedel kan du ansöka om dem inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering hos FPA.

Senast ändrad 22.4.2021