Utbildning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utbildning

FPA kan bevilja dig stöd för utbildning som ger dig möjlighet att delta i arbetslivet trots en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kostnader som ersätts med stöd av rehabiliteringsbeslut om beviljad utbildning:

  • egentliga studiekostnader (t.ex. terminsavgifter och kostnader för studiematerial)
  • kostnader för resor mellan hem- och studieorten, med undantag av kostnader för dagliga skolresor.

Vilken typ av utbildning?

Inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering stöder FPA i regel grundutbildning, vidareutbildning och omskolning på andra stadiet eller på högre nivå.

Utbildningen kan också vara

  • allmänbildande utbildning (t.ex. vid gymnasium), då den är nödvändig för att du ska kunna söka till yrkesförberedande utbildning
  • grundläggande yrkesutbildning och yrkesförberedande utbildning, där du kan utbilda dig till ett lämpligt yrke
  • yrkesinriktad omskolning och vidareutbildning som kan ge ditt ett nytt yrke.

Utbildningsplatsen måste du hitta själv. Du kan ansöka om rehabilitering hos FPA först då du har antagits till utbildningen och har ett läkarutlåtande B som bekräftar ditt rehabiliteringsbehov och att utbildningen är lämplig.

Du kan ansöka om rehabiliteringspenning för utbildningstiden. Om du är mellan 16 och 19 år och har en individuell studie- och rehabiliteringsplan som gjorts upp i din hemkommun kan du ha rätt till rehabiliteringspenning för unga.

Läs mer

 

 

Senast ändrad 15.6.2023

Vad tycker du om sidan?