Kontaktuppgifter | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kontaktuppgifter

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

Servicenumret för internationella situationer ger råd i frågor som gäller social trygghet vid flyttning till eller från Finland. 

FPA:s serviceställen betjänar alla kunder som flyttar utomlands. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

International House Helsinki (IHH, ihhelsinki.fi) är en servicepunkt som erbjuder största delen av de tjänster som immigranter behöver i början av sin vistelse i Finland.

InfoFinland.fi finns information om FPA och FPA-förmåner på 12 språk.

Vårdenhetsval.fi erbjuder information om hälso- och sjukvård inom Finland och EU-området.

Senast ändrad 18.7.2023