Hur påverkar studier förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar studier förmånerna från FPA?

Om du börjar studera kan du få studieförmåner från FPA. Om du har andra förmåner från FPA kan de påverkas av att du studerar.

Kom alltså ihåg att meddela FPA att du börjar studera. Du kan göra det med ett meddelande i MittFPA, med ett fritt formulerat brev eller genom att ringa FPA:s servicenummer.

Om du är värnpliktig kan du inte få studiestöd under den tid då du fullgör din värnplikt. Pensionstagare kan inte heller få studiestöd. Familjepension eller partiell ålderspension är dock inget hinder för studiestöd.

Du kan få föräldrapenning även om du samtidigt studerar, så länge du trots dina studier kan sköta barnet. Studiepenningen utgör inte ett hinder för föräldrapenning.

Om du studerar på heltid, dvs. du inte samtidigt sköter barnet, ska du i MittFPA begära att föräldrapenningen dras in. På så sätt betalas föräldrapenningen ut rätt och du undviker återkrav. Meddela dagarna med studier i MittFPA.

Om du trots dina studier kan sköta barnet behöver du inte meddela FPA att du studerar.

Du kan få graviditetspenning och studiestöd samtidigt om du studerar på heltid, å länge du trots dina studier kan sköta barnet. Studiepenningen utgör inte ett hinder för graviditetspenning.

Du kan få faderskapspenning och studiestöd samtidigt. Då får du minimibeloppet av faderskapspenningen. Faderskapspenningen betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Studiestöd inverkar inte på barnavårdsstödet, men barnavårdsstödet betraktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Om du har rehabiliteringspenning för unga och börjar studera ska du informera FPA om detta genom ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225. Du kan inte få rehabiliteringspenning för unga och studiestöd för samma tid.

Du kan inte få sjukdagpenning och studiestöd för samma tid.

Meddela FPA om du har fått utbildning för ett nytt yrke. Meddela förändringen i MittFPA eller på blankett EV267r.

Som arbetslös kan du bedriva frivilliga studier, till exempel slutföra avbrutna examensstudier. Om du är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-tjänster) och du har fyllt 25 år senast då studierna inleds, kan du i vissa fall få en arbetslöshetsförmån under studietiden. Arbets- och näringsbyrån bedömer om dina studier kan betraktas som frivilliga studier för vilka du kan få en arbetslöshetsförmån. Läs mer under Sysselsättningsfrämjande service.

I annat fall kan du ha rätt till studiestöd. Du kan inte få en arbetslöshetsförmån och studiestöd för samma tid.

Meddela att du har börjat studera i nästa anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA eller med blankett TT2r.

Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag för sina boendeutgifter. Du kan ansöka om allmänt bostadsbidrag i MittFPA eller med blankett AT 1r. Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om allmänt bostadsbidrag gemensamt.

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få andra förmåner. De primära förmånerna för studerande är studiestöd (studiepenning och studielån) och allmänt bostadsbidrag.

Senast ändrad 14.2.2024