Hur påverkar arbetslöshet förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar arbetslöshet förmånerna från FPA?

Om du blir arbetslös kan det inverka på de förmåner som du får från FPA.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-tjänster) så snart som möjligt. Efter det kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller FPA. Läs mer under Utan arbete.

Om du har underhållsbidragsskuld och dina inkomster minskar kan du ha rätt till betalningsbefrielse. Ansök om betalningsbefrielse i MittFPA eller med blankett LC1r.

En inkomstminskning inverkar på beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare. Bidraget ska justeras om inkomsterna minskar med minst 460 euro per år, det vill säga 38,33 euro per månad. Om du är gift eller sambo inverkar dina och din partners sammanlagda inkomster på bidraget. Om dina inkomster förändras ska du ansöka om justering i MittFPA eller med blankett AE1r.

Förändringar i familjens inkomster inverkar på beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget i samband med stödet för hemvård av barn eller stödet för privat vård av barn. Arbetslöshetsförmåner betraktas som inkomst. Ansök om justering av stödet i MittFPA eller med blankett WH1r.

Om du eller din make, maka eller sambo får stöd för hemvård av barn dras stödbeloppet av från din arbetslöshetsförmån. Hemvårdsstöd som betalas till din partner dras dock inte av om din partner själv sköter barnet och han eller hon inte har rätt till arbetslöshetsförmåner på grund av vården av barnet eller samtidig graviditets-, särskild graviditets-, faderskaps- eller föräldrapenning. Om bägge föräldrarna är arbetslösa, dras hemvårdsstödet av från den förälders arbetslöshetsförmån som får hemvårdsstöd.

Om dina inkomster minskar kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag. Om du redan har allmänt bostadsbidrag ska bidraget justeras om dina inkomster minskar med minst 200 euro per månad. Ansök om allmänt bostadsbidrag eller justering av bidraget i MittFPA eller med blankett AT1r.

Senast ändrad 14.2.2024

Vad tycker du om sidan?