Hur påverkar värnplikt förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar värnplikt förmånerna från FPA?

Värnplikten kan inverka på de förmåner som F PA betalar. Läs mer om förmåner för värnpliktiga under Värnpliktig.

Om ditt hushåll redan får allmänt bostadsbidrag dras det inte in när din tjänstgöring börjar. FPA betalar då skillnaden mellan boendeutgifterna och bostadsbidraget i form av militärunderstöd. Om du inte har bostadsbidrag sedan tidigare betalas dina boendeutgifter i form av militärunderstöd. I det fallet beviljas inte allmänt bostadsbidrag.

När du är klar med din tjänstgöring upphör militärunderstödet. Efter det kan du vid behov ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Ifall du får allmänt bostadsbidrag under tjänstgöringstiden måste bostadsbidraget justeras när tjänstgöringen avslutas, om dina inkomster förändras. Ansök om justering i MittFPA.

Om den värnpliktiges anhöriga har bostadsbidrag för pensionstagare och därtill ansöker om militärunderstöd, betalar FPA skillnaden mellan boendeutgifterna och bostadsbidraget för pensionstagare i form av militärunderstöd till familjen.

Du kan få faderskapspenning under värnpliktstiden om du är pappaledig eller på annan ledighet från tjänstgöringen och sköter barnet. Ansök om faderskapspenning i MittFPA eller med blankett SV29r.

Militärunderstödet minskar inte det inkomstrelaterade vårdtillägget i samband med stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn.

Du kan inte få studiestöd under värnpliktstiden.

Om du har annullerat studiestödet för en viss tid börjar FPA betala ut stödet automatiskt efter att den angivna tiden har löpt ut. Om du har annullerat studiestödet tills vidare ansöker du i MittFPA eller med blankett OTmr om att stödet ska börja betalas ut på nytt. Om du inleder nya studier efter tjänstgöringen ska du ansöka om studiestöd i MittFPA eller med blankett OT1r (studier på andra stadiet) eller blankett OT2r (högskolestudier).

Du kan inte få sjukdagpenning under värnpliktstiden.

Du kan inte få arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning under värnpliktstiden. Meddela arbets- och näringsbyrån (AN-tjänster) att du inleder din tjänstgöring.

Om du blir arbetslös efter tjänstgöringen ska du så snart som möjligt anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Efter det kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller FPA. Läs mer under Utan arbete.

Vad tycker du om sidan?