Hur påverkar sjukdom förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar sjukdom förmånerna från FPA?

Om du blir sjuk kan du få vissa förmåner från FPA. Sjukdom kan också inverka på de förmåner som du redan får från FPA. Läs om förmåner vid sjukdom under rubriken Sjuk.

Du kan inte få sjukdagpenning under den tid då du fullgör din värnplikt.

Du kan få sjukdagpenning om du är under 68 år och du arbetar vid sidan av pensionen eller din sjukpension har lämnats vilande. Ansök om sjukdagpenning i MittFPA eller med blankett SV8r (pdf).

Om du får bostadsbidrag för pensionstagare och tas in för fortgående offentlig institutionsvård, avbryter FPA utbetalningen av bostadsbidraget från ingången av den tionde månaden efter att vården inleddes. Om dina boendeutgifter upphör tidigare dras bostadsbidraget in.

Läs också om rehabilitering.

Om du vet att du kommer att vara sjuk i högst 2 månader kan du fortfarande lyfta studiestöd på normalt sätt. Om du inte på förhand vet hur länge du kommer att vara sjuk eller om du vet att du sjukdomen varar längre än 2 månader kan du få sjukdagpenning och allmänt bostadsbidrag för sjukdomstiden. Då kan du inte få studiestöd samtidigt.

Läs mer under Sjukdagpenning för studerande. Ansök om sjukdagpenning och allmänt bostadsbidrag i MittFPA eller med blanketterna SV8r och AT1r.

Läs också om rehabilitering.

Om du är arbetslös arbetssökande och insjuknar kan du få sjukdagpenning. För en arbetslös person som insjuknar lönar det sig ansöka om sjukledighet, eftersom man som arbetslös arbetssökande kan mista sin arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare om man inte tar emot ett arbete som erbjuds.

Gör så här om du är arbetslös och insjuknar

Läs också om rehabilitering.

Om mamman insjuknar under moderskapspenningsperioden så att hon inte kan sköta barnet kan den andra föräldern stanna hemma för att sköta barnet och använda föräldrapenningdagar. Mamman kan få sjukdagpenning från FPA.

Om du får sjukdagpenning kan du inte få graviditets-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning för samma tid.

Sjukdagpenning är inkomst som inverkar på stödet för hemvård av barn och stödet för privat vård av barn. Sjukdagpenningen kan minska beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget.

Din rätt till barnavårdsstöd kan påverkas av hur länge du är arbetsoförmögen och huruvida du får sjukdagpenning. Sjukdom kan också inverka på din rätt till partiell vårdpenning. Om du har barnavårdsstöd och blir sjuk ska du ringa FPA. FPA utreder om dina förmåner påverkas av att du insjuknat.

Ansök om sjukdagpenning i MittFPA eller med blankett SV8r (pdf).

Läs också om rehabilitering.

Vad tycker du om sidan?